PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 46k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


maataloustuotannossa käytettävien tehoaineiden sallimisperusteiden yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa


Lorenzo Fontana

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys maataloustuotannossa käytettävien tehoaineiden sallimisperusteiden yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa  
B8-0275/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 26, 27, 114 ja 115 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että maataloustuotteiden sisämarkkinat ovat vakiintuneet viime vuosina;

B.     ottaa huomioon, että tuotantopanoksia koskeva sääntely kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

1.      toteaa, että joidenkin tehoaineiden salliminen yhdessä jäsenvaltiossa ja kieltäminen toisessa aiheuttaa vakavia häiriöitä, jotka liittyvät kyseisten tuotantotekniikoiden käyttöön, ja tämän vuoksi muodostaa esteen oikeudenmukaiseen kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden luomiselle;

2.      toteaa, että joidenkin jäsenvaltioiden tuottajat joutuvat kärsimään siitä, etteivät he voi käyttää laillisesti toisissa jäsenvaltioissa sallittuja tehoaineita, joita näiden jäsenvaltioiden tuottajat käyttävät;

3.      kehottaa komissiota tarkastelemaan edellä kuvattua ongelmaa ja toteuttamaan strategian kyseisten tehoaineiden käytön yhdenmukaistamiseksi.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö