Prijedlog rezolucije - B8-0275/2014Prijedlog rezolucije
B8-0275/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ujednačavanju kriterija za odobrenje aktivnih tvari koje se upotrebljavaju za poljoprivredno-prehrambene proizvode u državama članicama

  6.11.2014

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Lorenzo Fontana

  B8-0275/2014

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ujednačavanju kriterija za odobrenje aktivnih tvari koje se upotrebljavaju za poljoprivredno-prehrambene proizvode u državama članicama

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. točku (a) te članke 26., 27., 114. i 115. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da se tijekom proteklih godina učvrstilo jedinstveno tržište poljoprivredno-prehrambenim proizvodima;

   

  B.  budući da su propisi o proizvodnim faktorima u nadležnosti pojedinih država članica;

  1.  primjećuje da zbog razlike u dopuštenosti nekih aktivnih tvari među državama članicama dolazi do velikih neujednačenosti pri upotrebi istih proizvodnih tehnika te stoga ta razlika predstavlja prepreku stvaranju jedinstvenog tržišta utemeljenog na poštenom tržišnom natjecanju;

   

  2.  smatra da su proizvođači u nekim državama članicama kažnjeni zbog činjenice da ne mogu legalno upotrebljavati aktivne tvari koje su odobrene u drugim državama članicama i koje upotrebljava konkurencija;

   

  3.  poziva Komisiju da podrobnije obradi ovu temu te da donese strategiju čiji je cilj postizanje veće ujednačenosti pri upotrebi navedenih tvari.