PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 48k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kriterijų, kurie taikomi suteikiant leidimus naudoti veikliąsias medžiagas, kurias valstybės narės naudoja žemės ūkio ir maisto produktų gamyboje, suvienodinimo


Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kriterijų, kurie taikomi suteikiant leidimus naudoti veikliąsias medžiagas, kurias valstybės narės naudoja žemės ūkio ir maisto produktų gamyboje, suvienodinimo  
B8-0275/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į SESV 4 straipsnio 2 dalies a punktą ir į 26, 27, 114 ir 115 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi per pastaruosius metus susiformavo žemės ūkio produktų vidaus rinka;

B.     kadangi gamybą reglamentuojančias taisykles nustato pačios valstybės narės;

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurias veikliąsias medžiagas galima naudoti tik tam tikrose valstybėse narėse ir kad leidžiami kiekiai labai skiriasi. Dėl to labai skiriasi tam tikrų gamybos technologijų naudojimas, o tai sudaro kliūčių norint sukurti bendrą rinką, kuri būtų pagrįsta teisinga konkurencija;

2.      mano, kad kai kuriose valstybėse narėse gamintojai atsiduria nepalankesnėje padėtyje todėl, kad jie teisėtai negali naudoti veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti kitose valstybėse narėse ir kurias naudoja jų konkurentai;

3.      ragina Komisiją atidžiau išnagrinėti šį klausimą ir parengti strategiją, kuria būtų siekiama labiau suderinti tokių veikliųjų medžiagų naudojimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika