PROJEKT REZOLUCJI
PDF 117kWORD 52k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ujednolicenia zasad zatwierdzania substancji czynnych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej w państwach członkowskich


Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia zasad zatwierdzania substancji czynnych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej w państwach członkowskich  
B8‑0275/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4 ust. 2 lit. a) oraz art. 26, 27, 114 i 115 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w ubiegłych latach umocnił się jednolity rynek produktów rolno-spożywczych;

 

B. mając na uwadze, że wprowadzanie przepisów dotyczących czynników produkcji leży w gestii poszczególnych państw członkowskich;

1. zauważa, że różnice między państwami członkowskimi w zakresie dopuszczalnych poziomów wartości niektórych substancji czynnych sprawiają, że te same techniki produkcyjne podlegają znacznym modyfikacjom, i w rezultacie różnice te stanowią przeszkodę w utworzeniu jednolitego rynku opartego na uczciwej konkurencji;

 

2. wyraża przekonanie, że producenci z niektórych państw członkowskich ponoszą szkodę, gdyż nie mogą zgodnie z prawem stosować substancji czynnych zatwierdzonych w innych państwach członkowskich i wykorzystywanych przez konkurencję;

 

3. wzywa Komisję, aby zapoznała się z przedstawioną kwestią i opracowała strategię mającą na celu ujednolicenie stosowania tego typu substancji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności