PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 110kWORD 50k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la uniformizarea criteriilor de autorizare a substanțelor active utilizate de statele membre pentru produsele agroalimentare


Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la uniformizarea criteriilor de autorizare a substanțelor active utilizate de statele membre pentru produsele agroalimentare  
B8‑0275/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 4 alineatul (2) litera (a) și articolele 26, 27, 114 și 115 din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în ultimii ani s-a consolidat o piață unică a produselor agroalimentare;

 

B. întrucât reglementarea factorilor de producție constituie prerogativa statelor membre individuale,

1. observă că nivelurile diferite de toleranță a anumitor substanțe active autorizate de la un stat membru la altul creează mari divergențe în ceea ce privește utilizarea acelorași tehnici de producție și constituie, prin urmare, un obstacol în calea realizării pieței unice, bazate pe o concurență echitabilă;

 

2. consideră că producătorii din anumite state membre sunt penalizați prin faptul că nu pot utiliza în mod legal substanțele active autorizate în alte state membre și utilizate de către concurenții lor;

 

3. invită Comisia să analizeze cu atenție această situație și să pună în aplicare o strategie care să vizeze realizarea unei mai mari uniformizări în utilizarea acestor substanțe.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate