PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 111kWORD 48k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o poenotenju meril za odobritev aktivnih snovi, ki se v državah članicah uporabljajo za kmetijsko-živilske proizvode


Lorenzo Fontana

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o poenotenju meril za odobritev aktivnih snovi, ki se v državah članicah uporabljajo za kmetijsko-živilske proizvode  
B8-0275/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 4(2)(a) ter členov 26, 27, 114 in 115 PDEU,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker se je v zadnjih letih utrdil enotni trg kmetijsko-živilskih proizvodov;

B.     ker je urejanje proizvodnih dejavnikov v pristojnosti posameznih držav članic;

1.      ugotavlja, da so med državami članicami zelo velike razlike pri dopuščanju določenih odobrenih aktivnih snovi pri uporabi enakih proizvodnih tehnik, kar posledično predstavlja oviro pri vzpostavljanju enotnega trga, za katerega naj bi bila značilna poštena konkurenca;

2.      meni, da so proizvajalci iz nekaterih držav članic oškodovani spričo dejstva, da ne morejo zakonito uporabljati aktivnih snovi, ki so dovoljene v drugih državah članicah in jih uporabljajo njihovi tekmeci;

3.      poziva Komisijo, naj temu vprašanju posveti več pozornosti in oblikuje strategijo, ki bo imela za cilj doseči večjo enotnost pri uporabi tovrstnih snovi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov