Forslag til beslutning - B8-0277/2014Forslag til beslutning
B8-0277/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om anerkendelse af Palæstina som stat

  10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0277/2014

  Procedure : 2014/2964(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0277/2014
  Indgivne tekster :
  B8-0277/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0277/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af Palæstina som stat

  (2014/2964(RSP))

  Europa-Parlamentet

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

  –       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 17. november 2014 om fredsprocessen i Mellemøsten;

  –       der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 18. november 2014 om angrebet på Har Nof-synagogen,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til tostatsløsningen, hvor Israel og Palæstina, som en uafhængig, demokratisk og levedygtig nabostat, lever side om side i fred og sikkerhed;

  B.     der henviser til, at FN's Generalforsamling den 29. november 2012 besluttede at give Palæstina status som observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab af FN;

  1.      udtrykker alvorlig bekymring over den voksende spænding og tiltagende vold i området; fordømmer alle de seneste terrorangreb; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier; opfordrer kraftigt alle parter til at afholde sig fra enhver handling, der kan forværre situationen ved tilskyndelse, provokation, overdreven magtanvendelse eller gengældelse;

  2.      støtter den palæstinensiske nationale konsensusregerings og præsident Abbas' indsats; opfordrer stærkt Den Palæstinensiske Myndighed til gradvist at påtage sig sine regeringsopgaver i Gazastriben, herunder på sikkerhedsområdet, i den civile forvaltning og gennem sin tilstedeværelse ved grænseovergangene i Gaza; opfordrer indtrængende alle palæstinensiske fraktioner til at lægge deres interne uenigheder bag sig;

  3.      understreger ligeledes, at alle handlinger, der kan så tvivl om engagementet i en forhandlingsløsning, skal undgås; understreger, at bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten;

  4.      gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, og hvor Israel, som en sikker stat, og Palæstina, som en uafhængig, demokratisk, og levedygtig nabostat, lever side om side i fred og sikkerhed; understreger endnu engang, at fredelige og ikke-voldelige midler er den eneste vej til at skabe en holdbar løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt;

  5.      understreger behovet for en samlet fred, som afslutter alle krav, og som opfylder begge parters legitime ønsker, herunder israelernes ønsker om sikkerhed og palæstinensernes ønsker om en stat; understreger, at den eneste mulige løsning på konflikten er en tostatsløsning, Israel og Palæstina; er derfor af den opfattelse, at anerkendelsen af Palæstina som en stat, som et folkeretssubjekt, er et nødvendigt resultat af forhandlingsprocessen mellem de to parter;

  6.      anmoder næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om i samarbejde med det internationale samfund og især med EU's medlemsstater at fremme denne anerkendelse af Palæstina som en suveræn stat inden for rammerne af en endelig og samlet løsning på fredsprocessen i Mellemøsten;

  7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.