Διαδικασία : 2014/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0277/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0277/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0103

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την από 18ης Νοεμβρίου 2014 δήλωση της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, σχετικά με την επίθεση στην Συναγωγή Har Nof,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιώσει την υποστήριξή της στη λύση δύο κρατών, βάσει της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, ενιαίο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, τα οποία θα ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Νοεμβρίου 2012, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αναγνωρίσει στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του οργανισμού·

1.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση και την κλιμακούμενη βία στην περιοχή· καταδικάζει όλες τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· προτρέπει όλα τα μέρη να απόσχουν από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση μέσω υποκίνησης, πρόκλησης, υπερβολικής χρήσης βίας ή αντιποίνων.

2.      υποστηρίζει τις προσπάθειες της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας και του Προέδρου Abbas· ενθαρρύνει την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει σταδιακά τα κυβερνητικά της καθήκοντα στην Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της ασφάλειας και της πολιτικής διοίκησης, συν τοις άλλοις μέσω της παρουσίας της στα σημεία διέλευσης της Γάζας· καλεί επειγόντως όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις να θέσουν τέρμα στις εσωτερικές τους διαμάχες·

3.      τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται όλες οι δράσεις που θέτουν θέτει εν αμφιβόλω τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου·

4.      επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, και με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο σε ειρήνη και ασφάλεια· τονίζει εκ νέου ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα είναι ο μοναδικός τρόπος για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη·

5.      υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ειρήνη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να θέτει τέρμα σε όλες τις διεκδικήσεις και θα ικανοποιεί τις νόμιμες προσδοκίες αμφοτέρων των μερών, ήτοι των Ισραηλινών για ασφάλεια και των Παλαιστινίων για κράτος, μεταξύ άλλων· τονίζει ότι η μόνη δυνατή λύση για την διευθέτηση της διένεξης είναι η συνύπαρξη δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης· παράλληλα, κρίνει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών θα πρέπει να είναι απαραιτήτως η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους, υποκείμενου στο διεθνές δίκαιο·

6.      ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όπως, σε συνεργασία με την διεθνή κοινότητα και ειδικότερα με τα κράτη μέλη της ΕΕ, προωθήσει την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κυρίαρχου κράτους εντός του πλαισίου μιας τελικής και ολιστικής λύσης στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Μέση Ανατολή·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Αποστολή των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, την Ισραηλινή Κυβέρνηση και την Ισραηλινή Βουλή, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου