Prijedlog rezolucije - B8-0277/2014Prijedlog rezolucije
B8-0277/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o priznanju palestinske države

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0277/2014

Postupak : 2014/2964(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0277/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0277/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0277/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o priznanju palestinske države

(2014/2964(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bliskom istoku,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 17. studenog 2014. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–       uzimajući u obzir izjavu koju je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku dala 18. studenog 2014. o napadu na sinagogu Har Nof,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je EU više puta potvrdio da podupire rješenje koje vodi stvaranju dviju država, Države Izrael i neovisne, demokratske i održive susjedne Države Palestine, koje žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti;

B.     budući da je 29. studenog 2012. Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučila Palestini dodijeliti status promatračke države nečlanice UN-a;

1.      izražava duboku zabrinutost zbog sve veće napetosti i nasilja u regiji; osuđuje sve nedavne terorističke napade; izražava sućut obiteljima žrtava; poziva sve strane da se suzdrže od svih radnji, kao što su raspirivanje mržnje, provokacije, prekomjerna uporaba sile ili osveta, kojima bi se pogoršala situacija;

2.      podržava napore palestinske vlade nacionalnog konsenzusa i predsjednika Abbasa; snažno potiče Palestinsku samoupravu da postupno preuzme svoju funkciju vlade u Pojasu Gaze, uključujući u području sigurnosti i civilne uprave te svojom prisutnošću na graničnim prijelazima u Gazi; poziva sve palestinske frakcije da okončaju unutarnje podjele;

3.      naglašava također da se moraju izbjegavati sve radnje kojima se dovodi u pitanje iskazana predanost sporazumnom rješenju; ističe činjenicu da su prema međunarodnom pravu naselja nezakonita;

4.      ponovno izražava podršku rješenju koje vodi stvaranju dviju država na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, prema kojem Država Izrael i neovisna, demokratska i održiva susjedna Država Palestina žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti; ponovno naglašava da su miroljubiva i nenasilna sredstva jedini način za postizanje održivog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba;

5.      ističe potrebu za sveobuhvatnim mirom, okončanjem svih zahtjeva i ispunjenjem legitimnih težnji obiju strana, uključujući težnje Izraelaca za sigurnošću i težnje Palestinaca za državom; ističe da je jedino moguće rješenje sukoba koegzistencija dviju država, Izraela i Palestine; stoga smatra da je priznanje Palestine kao države, kao subjekta međunarodnog prava, nužan ishod pregovaračkog procesa između dviju strana;

6.      traži od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u suradnji s međunarodnom zajednicom, a posebno s državama članicama EU-a, promiče priznanje Palestine kao suverene države u okviru konačnog i sveobuhvatnog rješenja mirovnog procesa na Bliskom istoku;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, izaslaniku Bliskoistočnog kvarteta, Knessetu i vladi Izraela, predsjedniku Palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću.