Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0277/2014

Predkladané texty :

B8-0277/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 56k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe zo 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o útoku na synagógu v štvrti Har Nof z 18. novembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, a to Izraelského štátu a s ním susediaceho nezávislého, demokratického a životaschopného Palestínskeho štátu, ktoré by vedľa seba existovali v mieri a bezpečí;

B.     keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov sa 29. novembra 2012 rozhodlo udeliť Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu v OSN;

1.      vyjadruje vážne znepokojenie nad narastajúcim napätím a stupňujúcim sa násilím v regióne; odsudzuje všetky nedávne teroristické útoky; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by zhoršilo situáciu, či už podnecovaním, provokáciou, nadmerným používaním sily alebo odvetou;

2.      podporuje úsilie palestínskej vlády národného konsenzu a prezidenta Abbása; dôrazne nabáda Palestínsku samosprávu, aby sa postupne ujala funkcie vlády v pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy a prostredníctvom svojej prítomnosti na hraničných priechodoch v Gaze; naliehavo žiada všetky palestínske frakcie, aby ukončili vnútorné spory;

3.      zdôrazňuje tiež, že sa treba vyhnúť všetkým krokom, ktoré by spochybňovali vyjadrené odhodlanie realizovať dohodnuté riešenie; zdôrazňuje skutočnosť, že osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné;

4.      potvrdzuje svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a bezpečný Izraelský štát a s ním susediaci nezávislý, demokratický a životaschopný Palestínsky štát by existovali vedľa seba v mieri a bezpečí; opätovne zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

5.      zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť úplný mier, pričom sa ukončí uplatňovanie všetkých nárokov a naplnia sa legitímne túžby oboch strán vrátane túžby Izraelčanov po bezpečnosti a Palestínčanov po štátnosti; podčiarkuje, že jediným možným riešením konfliktu je koexistencia dvoch štátov, Izraela a Palestíny; preto sa domnieva, že uznanie Palestíny ako štátu, t. j. subjektu medzinárodného práva, musí byť výsledkom rokovacieho procesu medzi oboma stranami;

6.      žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby v koordinácii s medzinárodným spoločenstvom a najmä s členskými štátmi EÚ presadzovala toto uznanie Palestíny ako zvrchovaného štátu v rámci konečného a komplexného riešenia mierového procesu na Blízkom východe;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia