Návrh uznesenia - B8-0277/2014Návrh uznesenia
B8-0277/2014

  NÁVRH UZNESENIA o uznaní palestínskej štátnosti

  10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0277/2014

  Postup : 2014/2964(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0277/2014
  Predkladané texty :
  B8-0277/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0277/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti

  (2014/2964(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

  –       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe zo 17. novembra 2014,

  –       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o útoku na synagógu v štvrti Har Nof z 18. novembra 2014,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, a to Izraelského štátu a s ním susediaceho nezávislého, demokratického a životaschopného Palestínskeho štátu, ktoré by vedľa seba existovali v mieri a bezpečí;

  B.     keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov sa 29. novembra 2012 rozhodlo udeliť Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu v OSN;

  1.      vyjadruje vážne znepokojenie nad narastajúcim napätím a stupňujúcim sa násilím v regióne; odsudzuje všetky nedávne teroristické útoky; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by zhoršilo situáciu, či už podnecovaním, provokáciou, nadmerným používaním sily alebo odvetou;

  2.      podporuje úsilie palestínskej vlády národného konsenzu a prezidenta Abbása; dôrazne nabáda Palestínsku samosprávu, aby sa postupne ujala funkcie vlády v pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy a prostredníctvom svojej prítomnosti na hraničných priechodoch v Gaze; naliehavo žiada všetky palestínske frakcie, aby ukončili vnútorné spory;

  3.      zdôrazňuje tiež, že sa treba vyhnúť všetkým krokom, ktoré by spochybňovali vyjadrené odhodlanie realizovať dohodnuté riešenie; zdôrazňuje skutočnosť, že osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné;

  4.      potvrdzuje svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a bezpečný Izraelský štát a s ním susediaci nezávislý, demokratický a životaschopný Palestínsky štát by existovali vedľa seba v mieri a bezpečí; opätovne zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

  5.      zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť úplný mier, pričom sa ukončí uplatňovanie všetkých nárokov a naplnia sa legitímne túžby oboch strán vrátane túžby Izraelčanov po bezpečnosti a Palestínčanov po štátnosti; podčiarkuje, že jediným možným riešením konfliktu je koexistencia dvoch štátov, Izraela a Palestíny; preto sa domnieva, že uznanie Palestíny ako štátu, t. j. subjektu medzinárodného práva, musí byť výsledkom rokovacieho procesu medzi oboma stranami;

  6.      žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby v koordinácii s medzinárodným spoločenstvom a najmä s členskými štátmi EÚ presadzovala toto uznanie Palestíny ako zvrchovaného štátu v rámci konečného a komplexného riešenia mierového procesu na Blízkom východe;

  7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.