Eljárás : 2014/2973(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0287/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0287/2014

Viták :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET
PDF 138kWORD 86k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a digitális egységes piacról (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a digitális egységes piacról (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésére és 6. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9., 10., 12., 14., 16. és 26. cikkére, valamint 114. cikke (3) bekezdésére és 169. cikke (1) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 8., 11., 21. és 38. cikkére,

–       tekintettel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló rendeletre irányuló javaslattal (COM(2013)0627) kapcsolatos 2013/0309. számú együttdöntési eljárásra,

–       tekintettel a Bizottság „Az e-kereskedelmi cselekvési terv (2012–2015) – A 2013. évi helyzet” című 2013. április 23-i szolgálati munkadokumentumára (SWD(2013)0153),

–       tekintettel a Bizottság 2013. február 18-i, 26. belső piaci eredménytáblájára,

–       tekintettel a Bizottságnak a digitális menetrend eredménytáblájáról szóló 2014-es jelentéseire,

–       tekintettel a Bizottság „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére” című, 2012. január 11-i közleményére (COM(2011)0942),

–       tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló, 2013. június 11-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában” című, 2014. december 10-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a digitális egységes piac megvalósításáról szóló, 2013. július 4-i állásfoglalására(4),

–       tekintettel a digitális egységes piac megvalósításáról szóló, 2012. december 11-i állásfoglalására(5),

–       tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 2012. május 22-i állásfoglalására(6),

–       tekintettel a „Versenyképes digitális egységes piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés” című, 2012. április 20-i állásfoglalására(7),

–       tekintettel a fogyasztóvédelmi politika új stratégiájáról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására(8),

–       tekintettel A. Tematikus Főosztályának a mindenütt jelen lévő uniós digitális társadalom kiépítésének módjairól szóló 2013-as tanulmányára,

–       tekintettel A. Tematikus Főosztályának „Szórakoztatás x.0 – a szélessávú technológia telepítésének fokozása” című 2013-as tanulmányára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a digitális egységes piac a haladás egyik olyan területe, amely bár kihívásokat is tartogat, szintén magában rejti a hatékonyság jelentős növelésének lehetőségét, ami éves szinten akár 260 milliárd eurót is jelenthet, és így hozzájárul Európa válságból való kilábalásához;

B.     mivel a digitális egységes piac a gazdaság egyik leginnovatívabb ágazata, amely ezáltal kiemelkedő szerepet játszik az európai gazdaság versenyképességében, és az e-kereskedelem fejlesztése révén hozzájárul a gazdasági növekedéshez, ugyanakkor elősegíti a vállalkozások adminisztratív és pénzügyi megfelelését, a fogyasztóknak pedig az áruk és szolgáltatások szélesebb skáláját kínálja;

C.     mivel a digitális egységes piac nemcsak gazdasági előnyöket eredményez, hanem jelentős hatással van az uniós fogyasztók és polgárok mindennapi politikai, társadalmi és kulturális életére;

D.     mivel a versenyképes digitális egységes piac nem létezhet gyors, nagyobb kapacitású széles sávú távközlési hálózatok nélkül az Unió valamennyi térségében, beleértve a legtávolabbi területeket; mivel ez a kapacitás több eszköz alkalmazásával valósítható meg, ideértve a magánszektor és a közszféra beruházásait;

E.     mivel a digitális szakadék közvetlen negatív hatással van a digitális egységes piac fejlődésére mind az internet-hozzáférés, mind az informatikai készségek tekintetében;

F.     mivel a személyes adatok és a magánélet védelme, továbbá az elektronikus kommunikáció és az elektronikus hálózatok biztonsága a digitális egységes piac kiemelt kérdései, hiszen ezek alapvető előfeltételei a digitális egységes piac működésének, illetve a polgárok és a fogyasztók digitális egységes piac iránti bizalma megteremtésnek;

G.     mivel az online piacoknak növekedésük érdekében rugalmasnak és fogyasztóbarátnak kell lenniük;

H.     mivel az e-kereskedelem az offline kereskedelem fontos kiegészítője, valamint a fogyasztók választási lehetőségeinek, a versenynek és a technológiai innovációnak fontos hajtóereje, ezért elősegíti, hogy az Európai Unió tudásvezérelt gazdasággá váljon;

I.      mivel a beruházásokat ösztönző korlátlan verseny és a vállalatok számára biztosított egyenlő versenyfeltételek létfontosságúak e gazdasági szektor hosszú távú fenntartható fejlődésének biztosításához a végfelhasználóknak biztosított előnyök érdekében; mivel a tényleges verseny egyrészt megfelelő hajtóerő a hatékony beruházások számára, másrészt előnyöket jelenthet a fogyasztók számára a választék, az árak és a minőség tekintetében;

J.      mivel a digitális egységes piac egyes területeit a túlzott piaci koncentráció és az erőfölényben lévő piaci szereplők miatt kialakult kiszolgáltatottság jellemzi;

K.     mivel az Európai Uniót jellemző piaci szétszabdaltság és az átjárhatóság hiánya jelentette kihívás a digitális egységes piac gyors fejlődésének gátját képezi;

L.     mivel a digitális egységes piac által teremtett munkahelyek általában magas képzettséget igényelnek, és anyagi megbecsülésük is magas, és mint ilyenek jelentős mértékben hozzájárulnak a minőségi és fenntartható munkahelyek létrejöttéhez;

1.      sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a jelenleg hatályos szabályok végrehajtására és érvényesítésére irányuló folyamatos erőfeszítések révén, melyek egy átfogó stratégia részét képezik, törekedjenek a digitális egységes piac fejlődését hátráltató jelenlegi akadályok megszüntetésére, továbbá gondoskodjanak róla, hogy az intézkedések előzetes hatásvizsgálat tárgyát képezzék, a jövőben is hatékonyak legyenek és megfeleljenek a digitális kor kihívásainak; hangsúlyozza, hogy ezen erőfeszítéseknek a gazdasági növekedés serkentésére és a foglalkoztatás növelésére, valamint az Unió világpiaci versenyképességének és rugalmasságának megerősítésére irányuló uniós erőfeszítések középpontjában kell állniuk;

2.      hangsúlyozza különösen az e-kereskedelemben rejlő potenciált, amely a becslések szerint évi 11,7 milliárd megtakarítást eredményezhetne a fogyasztók számára abban az esetben, ha online vásárláskor az uniós árucikkek és szolgáltatások teljes kínálatából választhatnának;

3.      külön kiemeli, hogy fel kell számolni az elektronikus kereskedelem és többek között az online szolgáltatások, a digitális tartalmakhoz való hozzáférés, a csalások megelőzése, a honlapok nyilvántartásba vétele, az értékesítésösztönzés és a címkézés tekintetében azokat a tényezőket, amelyek továbbra is akadályozzák a fogyasztókat és az üzleti vállalkozásokat;

4.      kéri, hogy a digitális egységes piac fejlesztése során mindvégig tartsák tiszteletben az alapvető jogokat, biztosítandó az európai polgárok teljes körű védelmét a digitális világban;

5.      hangsúlyozza a digitális szakadék elleni küzdelem szükségességét a digitális egységes piacban rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása és a digitális korban valamennyi polgár társadalmi befogadásának lehetővé tétele érdekében függetlenül jövedelmüktől, szociális és földrajzi helyzetüktől, egészségi állapotuktól és koruktól;

6.      sürgeti a Bizottságot, hogy a legnagyobb gazdasági potenciállal kecsegtető területeken, többek között az elektronikus kereskedelem, valamint az üzleti szolgáltatások és biztosítások terén való növekedés érdekében az ágazatspecifikus megközelítést ösztönözve a szolgáltatások tekintetében biztosítsa a szolgáltatások egységes piacának mihamarabbi megvalósítását, továbbá biztosítsa például a fogyasztók jogairól szóló irányelv végrehajtását és érvényesítését, az alternatív vitarendezést és az online vitarendezést, ugyanakkor gondoskodva az adminisztratív terhek csökkentéséről;

7.      sürgeti az új, korszerűsített adatvédelmi rendelet mihamarabbi elfogadását annak érdekében, hogy egyrészt megfelelő egyensúlyt teremtsen a személyes adatok magas szintű védelme, a felhasználói biztonság és a saját személyes adatok fölötti ellenőrzés között, másrészt stabil és kiszámítható jogalkotási környezetet hozzon létre, amely biztosítja az üzleti vállalkozások, az innováció és a gazdasági növekedés fellendülését egy megerősített egységes piacon a végfelhasználók érdekében, továbbá biztosítson egyenlő versenyfeltételeket, amelyek serkentik a beruházásokat és azt a fajta környezetet, amely hozzájárul az Unió mint a vállalkozásokat befogadó térség vonzerejéhez; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mind nemzeti, mind uniós szintű jogalkotási intézkedések és bűnüldözési együttműködés révén, elsősorban a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (EC3) révén különítsék el a szükséges erőforrásokat a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemre;

8.      hangsúlyozza, hogy milyen potenciált rejt a kiterjedt adatelemzés a növekedés biztosítása és az innováció elősegítése, valamint a kutatás és a fejlesztés terén, például az egészségügyben;

9.      hangsúlyozza, hogy a versenyben való részvétel érdekében egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a digitális egységes piacon működő vállalatok számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő módon érvényesítse az uniós versenyszabályokat a túlzott piaci koncentráció és a piaci erőfölénnyel való visszaélés megakadályozása érdekében, továbbá hogy felügyelje a versenyt a csomagban kínált tartalom és szolgáltatások tekintetében;

10.    megjegyzi, hogy a digitális egységes piacon működő vállalatok számára biztosított egyenlő versenyfeltételekre az élénk uniós digitális gazdaság szavatolása érdekében van szükség; hangsúlyozza, hogy az uniós versenyszabályok digitális egységes piacon történő alapos érvényesítése meghatározó lesz a piac növekedése, a fogyasztói hozzáférés és kínálat, valamint a hosszú távú versenyképesség szempontjából; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogyasztók ugyanolyan védelemben részesüljenek az online környezetben, mint a hagyományos piacokon;

11.    sürgeti a Bizottságot, hogy érjen el gyors előrelépést, és kezdjen tárgyalásokat a Parlamenttel az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról, mivel ez kézzelfoghatóan véget vetne az Unión belüli barangolási díjaknak, további jogbiztonságot szavatolna a hálózati semlegesség tekintetében, és fokozná a fogyasztók védelmét a digitális egységes piacon;

12.    meggyőződéssel hisz a nyitott internetben, ahol a forgalmat egyenlően és megkülönböztetésektől mentesen kezelik; elismeri azonban, hogy az internethasználat fokozódásával, és különösen az internetprotokoll-alapú televíziószolgáltatás következtében egyre nagyobb a nyomás a szolgáltatókon, hogy adatforgalom-kezelő eszközök alkalmazásával hatékonyan gazdálkodjanak hálózataik kapacitásával; úgy véli, hogy a kérdéssel kapcsolatos minden további jogalkotásnak a fogyasztók védelmére kell összpontosítania, engedélyezve ugyanakkor a szükséges adatforgalom-kezelést és specializált szolgáltatásokat, amennyiben azok nem károsak a többi felhasználóra nézve, valamint lehetővé téve a hatóságok számára a bűnözőkkel szembeni fellépést;

13.    megjegyzi, hogy az online keresési piac különösen fontos a versenyfeltételek digitális egységes piacon történő biztosítása szempontjából, tekintettel a keresőprogramok „ajtónállókká” történő továbbfejlesztésének lehetőségére, illetve arra, hogy a megszerzett információkat kereskedelmi céllal másodlagosan hasznosítsák; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy az érintett érdekeltektől kapott információk alapján és a digitális egységes piac teljes szerkezetének figyelembevételével határozott módon érvényesítse az uniós versenyszabályokat olyan megoldások biztosítása érdekében, amelyek valódi előnyöket jelentenek a fogyasztóknak, az internethasználóknak és az online vállalkozásoknak; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy hosszú távú megoldásként vegyen fontolóra a keresőprogramok más kereskedelmi szolgáltatásoktól való szétválasztására irányuló javaslatokat;

14.    hangsúlyozza, hogy az internetes keresések megkülönböztetésmentessége érdekében a keresőprogramok használatakor a keresési folyamatnak és a találatoknak elfogulatlannak kell lenniük a fokozottabb verseny és a felhasználóknak és fogyasztóknak nyújtott szélesebb kínálat biztosítása, továbbá az információforrások sokféleségének fenntartása érdekében; megállapítja tehát, hogy a keresőprogramok általi indexálásnak, értékelésnek, bemutatásnak és rangsorolásnak elfogulatlannak és átláthatónak kell lennie; sürgeti a Bizottságot, hogy akadályozza meg az összekapcsolt szolgáltatások forgalmazása terén a keresőprogram-szolgáltatók által elkövetett visszaéléseket;

15.    üdvözli annak bejelentését, hogy a Bizottság további vizsgálatokat végez a keresőprogramokkal kapcsolatos gyakorlatok és általában a digitális piac terén; megjegyzi, hogy a Bizottságnak van lehetősége a piaci versennyel kapcsolatos esetleges aggodalmak eloszlatására; úgy véli, hogy a piaci versennyel kapcsolatos célzott intézkedések és a digitális egységes piac javítására irányuló általános kezdeményezések eltérő célokat követnek, ezért elkülönülten kezelendők, különös tekintettel a szakpolitikai kezdeményezésekre, amelyeknek meg kell felelniük a jogalkotás minőségének javítását célzó alapelveknek;

16.    sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki a régóta esedékes szerzői jogi reformot, különös tekintettel olyan intézkedésekre, amelyek javíthatják a digitális egységes piacban rejlő lehetőségeket, elsősorban a tartalomhoz való hozzáférés, az ismeretterjesztés és a határokon átnyúló szolgáltatások életképes modelljei tekintetében; ebben a tekintetben a jövőbeli reform szempontjából alapvető fontosságúnak tartja a 2001/29/EK irányelv felülvizsgálatát, amelynek figyelembe kell vennie az új technológiákat, valamint a fogyasztói és felhasználói viselkedést;

17.    hangsúlyozza a szerzői jogok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmére vonatkozó hatékony és kiegyensúlyozott keret biztosításának fontosságát, amely a digitális gazdaság valóságához igazodik, ugyanakkor szavatolja a fogyasztók és az internethasználók érdekeit;

18.    hangsúlyozza, hogy garantálni kell az online internetbiztonságot, különösen a gyermekek számára, valamint meg kell előzni a gyermekek kizsákmányolását, a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélést ábrázoló képek interneten történő terjesztését felismerő és lehetetlenné tevő megoldások bevezetésével, illetve olyan eszközök alkalmazásával, amelyek megakadályozzák, hogy a gyermekek és kamaszok hozzáférjenek a korhatáros tartalmakhoz;

19.    szorgalmazza a fogyatékossággal élő felhasználók digitális tartalmakhoz és nyomtatott művekhez digitalizálás által történő hozzáférésének biztosítására vonatkozó nemzetközi rendelkezések mihamarabbi elfogadását és hatálybaléptetését; üdvözli a látássérültek könyvekhez való hozzáférését elősegítő marrakesh-i szerződés megkötését, valamint ösztönzi az aláíró feleket a szerződés ratifikálására; úgy véli, hogy a marrakesh-i szerződés a helyes irányba tett lépésnek tekinthető, azonban ezen kívül is sokat kell még tenni annak érdekében, hogy a látássérülteken kívül a többi fogyatékossággal élő személy is hozzáférhessen a tartalmakhoz; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tovább fokozzuk a hozzáférhetőséget egy sor területen, a szerzői jogoktól kezdve a keresőprogramokon át egészen a távközlési szolgáltatókig;

20.    sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább és valósítsák meg az uniós és nemzeti szabályozási kereteket az integrált és biztonságos online és mobilfizetési piac megvalósulása érdekében, biztosítva ugyanakkor a fogyasztók és az ügyféladatok védelmét; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a jogszabályba iktatott, egyértelmű és kiszámítható szabályok szükségességét;

21.    emlékeztet rá, hogy a felhőalapú számítástechnika nagy teljesítményű eszközzé válhat a digitális egységes piac fejlesztésében és az informatikai infrastrukturális és egyéb költségek csökkentésével gazdasági előnyöket kínálhat, különösen a kkv-knak, ahogyan azt az európai szintű cselekvés hiányáról szóló jelentés is hangsúlyozza; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy amennyiben a felhőalapú szolgáltatásokat csak korlátozott számú nagy szolgáltató nyújtja, akkor egyre nagyobb mennyiségű információ gyűlik össze e szolgáltatók kezében; szorgalmazza a versenyképes és biztonságos felhőalapú számítástechnika garantálására irányuló európai stratégia megfelelő végrehajtását;

22.    sürgeti a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a felhőalapú számítástechnikára vonatkozó nemzetközi szabványok és előírások előmozdításában, amelyek magánélet-védelmi szempontból kielégítő, megbízható, elérhető, magas fokon átjárható, biztonságos és energiatakarékos felhőalapú szolgáltatásokat tesznek lehetővé egy jövőbeli uniós iparpolitika szerves részeként; hangsúlyozza, hogy a fogyasztói bizalomhoz és a versenyképességhez az adatok megbízhatósága, biztonsága és védelme szükséges;

23.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0239.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0063.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0535.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0327.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0468.

(6)

HL C 264. E, 2013.09.13, 11. o.

(7)

HL C 258. E, 2013.9.7, 64.o.

(8)

HL C 153. E, 2013.5.31, 25. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat