Διαδικασία : 2014/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0309/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0309/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0103

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.032v01-00
 
B8-0309/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Ceballos, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))  
B8‑0309/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη σύγκρουση Ισραήλ/Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη(1) και του ψηφίσματος της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα(2),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την Μέση Ανατολή, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της κ. Federica Mogherini, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 15ης, 17ης και 18ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα προερχόμενα από κράτη μέλη ανεπίσημα στοιχεία για πιθανές ακόλουθες ενέργειες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τα οποία συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα οποία διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης το Νοέμβριο 2014,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Σουηδικής Κυβέρνησης να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος στις 30 Οκτωβρίου 2014, και προηγουμένως την αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία,

–       έχοντας υπόψη τα μη δεσμευτικά ψηφίσματα που ενέκριναν πρόσφατα η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ιρλανδική Γερουσία, το Ισπανικό Κοινοβούλιο και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ/Παλαιστίνης, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 242, 446 και 1515,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/19 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 67/19 της 29ης Νοεμβρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβαλλόμενα μέρη των οποίων είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία που εγκρίθηκε το Μάρτιο 2002 από το Συμβούλιο των Κρατών του Αραβικού Συνδέσμου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 135 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει σε διπλωματική αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων, ακόμα και μέσω της αναγνώρισης παλαιστινιακής κρατικής οντότητας, το οποίο δεν "υπόκειται στο δικαίωμα αρνησικυρίας", όπως αναφέρεται στα πορίσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 1999·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Νοεμβρίου 2012 ο ΟΗΕ αναγνώρισε στην Παλαιστίνη το καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2014 αναβλήθηκαν επ' αόριστον οι διαπραγματεύσεις για σφαιρική διευθέτηση της ισραηλοπαλαιστινιακής διαμάχης και υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές επανάληψής τους εντός των παραμέτρων της ειρηνευτικής διαδικασίας του Όσλο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισραηλινή Κυβέρνηση έχει επιταχύνει την προσάρτηση γης και την επέκταση των οικισμών στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αρπαγής γαιών μέσα σε 30 χρόνια η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη Αυγούστου 2014·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη κατοχή και η απορρέουσα ταπείνωση και οι παραβιάσεις προκαλούν βαθιά μνησικακία και πόνο στον υπόδουλο παλαιστινιακό λαό·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε σχέση με το τέμενος Al Aqsa ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για περαιτέρω θρησκευτική βία και αποσταθεροποίηση της περιοχής, και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το status quo σ' ό, τι αφορά τη φρούρηση των ιερών τόπων·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 100 ισραηλινοί συνταξιούχοι ή έφεδροι στρατηγοί και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν υπογράψει έκκληση προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νιετανιάου ζητώντας να δοθεί στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση περιφερειακή διπλωματική λύση δυο κρατών·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 1 000 εξέχουσες ισραηλινές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων και πρώην υπουργών, βουλευτών και καλλιτεχνών, ζήτησαν πρόσφατα από ευρωβουλευτές να αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό Κράτος·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ μέρους των ισραηλινών στρατιωτικών επίθεση στη Ζώνη της Γάζας που ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου 2014 έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή με πολλά θύματα εντός του εν λόγω θύλακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη στις 26 Αυγούστου 2014 δεν έχει εφαρμοσθεί, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την άρση του αποκλεισμού·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2014 συστάθηκε μια παλαιστινιακή κυβέρνηση ενότητας της αποδοχής της Χαμάς και της Φατάχ, η οποία ενστερνιζόταν τις αρχές της Τετραμερούς περί μη βίας, προσκόλλησης στις παλιές συμφωνίες και την αναγνώριση του Ισραήλ, και την οποία υποστήριζαν οι ΗΠΑ και η ΕΕ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να ορίσει μέσω του ΟΗΕ χρονοδιάγραμμα για το πέρας της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών εντός τριών ετών· ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει υποστηρίξει αυτό το σχέδιο δράσης και έχει ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη για την αναζήτηση μιας οριστικής διευθέτησης στη βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό λαό, η οποία αξιολόγηση διεξήχθη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2014, συνάγεται ότι το ισχύον πρότυπο συνεργασίας έχει εξαντλήσει τα όριά του δεδομένης της απουσίας οποιουδήποτε παράλληλου πολιτικού διαύλου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να εξαλείψει τα εμπόδια που δημιουργούνται από την πολιτική κατοχής και εποικισμού του Ισραήλ και από την πολιτική διαίρεση Δυτικής Όχθης και Γάζας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη εμπειρία από την επιτυχή επίλυση συγκρούσεων εκ μέρους κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίλυση της ισραηλοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, χρησιμοποιώντας τόσο τις θεσμικές όσο και τις πολιτικές λύσεις που έχουν εξευρεθεί σε προηγούμενες συγκρούσεις·

1.      καλεί επειγόντως όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν άνευ όρων το Παλαιστινιακό Κράτος σύμφωνα με τα σύνορα του 1967·

2.      πιστεύει ακράδαντα ότι η ανά την Ευρώπη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα ενισχύσει τις προοπτικές για ειρήνη και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες, ακόμα και εκ μέρους της ισραηλινής κοινωνίας των πολιτών, για να δοθεί στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση μια λύση δυο κρατών κατόπιν διαπραγματεύσεων·

3.      επιδοκιμάζει την πρόσφατη αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Σουηδίας· επιδοκιμάζει την επακόλουθη έγκριση ψηφισμάτων με συντριπτική πλειοψηφία εκ μέρους των νομοθετικών οργάνων της Γαλλίας, Ισπανίας και Μ. Βρετανίας με τα οποία αυτά καλούν τις κυβερνήσεις τους να πράξουν το ίδιο·

4.      είναι έντονα θορυβημένο από την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην Ιερουσαλήμ και καταδικάζει ανεπιφύλακτα όλες τις πράξεις βίας σε βάρος πολιτών που διαπράχθηκαν και από τις δυο πλευρές· αναγνωρίζει το δικαίωμα τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης να ζουν με ασφάλεια εντός των αναγνωρισμένων συνόρων τους· ζητεί δε την αποκλιμάκωση της κατάστασης καθώς αυτή κινδυνεύει να συμπαρασύρει ολόκληρη την περιοχή· επιμένει πως χρειάζεται να αποδοθούν ευθύνες για όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε βάρος πολιτών·

5.      τονίζει ότι η ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών μάλλον υποσκάπτει παρά προστατεύει την ασφάλεια του Ισραήλ, και ότι η έλλειψη προόδου προς μια λύση διαπραγμάτευσης για δυο κράτη οδηγεί μόνο προς περισσότερη βία και αιματοχυσία·

6.      καταδικάζει ανεπιφύλακτα τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, πράγμα το οποίο αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, πυροδοτεί τη μνησικακία εκ μέρους των παλαιστινίων και υποσκάπτει το βιώσιμο και τις προοπτικές για μια λύση δυο κρατών· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αμέσως και να αναστρέψουν την εποικιστική πολιτική τους, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών Βεδουίνων·

7.      καταδικάζει τις επιθέσεις κατά ισραηλινών πολιτών εκ μέρους της Χαμάς και άλλων στρατιωτικών ομάδων, και απαιτεί να σταματήσουν·

8.      τονίζει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη και υπό οιεσδήποτε συνθήκες παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη του Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου, ως δύναμης κατοχής, να συμμορφωθεί προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.      καλεί την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παράγων επιρροής και να πάρει το θάρρος να αναλάβει μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή, και μάλιστα στηριζόμενη στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια εντελώς νέα προσέγγιση στην τρέχουσα πολιτική συμμετοχής της μαζί με τους βασικούς φορείς στην περιοχή, προκειμένου να αποκτήσει τα μέσα για να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ειρήνης·

10.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα προστασίας του βιώσιμου της λύσης για δυο κράτη και να δημιουργήσουν μια θετική δυναμική προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ειρήνευσης· σχετικά με το θέμα αυτό, ζητεί από την ΕΕ να πάρει θέση απέναντι στη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών εποικισμών με:

α.      την αναβάθμιση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ·

β.      την επανεξέταση της βοήθειας συνεργασίας προς το Ισραήλ σύμφωνα με την πολιτική «λιγότερα για λιγότερα»·

γ.      τον αυστηρό αποκλεισμό της εφαρμογής των συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη·

δ.      την καλύτερη ενημέρωση πολιτών και εταιριών της ΕΕ σχετικά με τους εποικισμούς και τις εποικιστικές δραστηριότητες, και την ανάληψη δράσης έναντι εταιριών της ΕΕ που ενέχονται σε παραβιάσεις στους εποικισμούς·

ε.      την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων έναντι των εποίκων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης μιας πολιτικής εξ αποστάσεως και της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων·

στ.    τον αποκλεισμό προϊόντων των εποικισμών από την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

ζ.      την επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ υπό το πρίσμα του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης·

11.    καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει την παλαιστινιακή κρατική οντότητα μέσω προγραμμάτων οικοδόμησης του κράτους και να στηρίζει τις αιτήσεις της Παλαιστίνης για να γίνει μέλος διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να εντείνει δε και την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών·

12.    αποφασίζει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «Βουλευτών για την Ειρήνη» με σκοπό να συνεργασθούν ευρωπαίοι, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι βουλευτές για να συσταθεί μια ημερήσια διάταξη για την ειρήνη και να συμπληρώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

13.    καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πραγματικά τους όρους που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Αυγούστου 2014· συγκεκριμένα, καλεί τις ισραηλινές αρχές να άρουν αμέσως, άνευ όρων και πλήρως τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας·

14.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ενθαρρυντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση της ενδοπαλαιστινιακής συμφιλίωσης και για τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών που επιτεύχθηκε πριν την στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ τον Αύγουστο 2014· καλεί όλες τις παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης· καταγγέλλει τις απόπειρες υπονόμευσης αυτής της δυνητικά ιστορικής διαδικασίας και καλεί τις ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν όλους εκείνους που συνελήφθησαν από τις 12 Ιουνίου μέχρι σήμερα, ή να τους απαγγελθούν κατηγορίες για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα·

15.    αποφασίζει να συντάξει έκθεση σχετικά με το εμπόριο όπλων και άλλου εξοπλισμού ασφάλειας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και Ισραήλ / Παλαιστίνης, και τη συμβατότητα των εν λόγω συναλλαγών με την κοινή θέση της ΕΕ· ζητεί να επιβληθεί ολοκληρωμένο εμπάργκο όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής προκειμένου να αποτραπούν οποιεσδήποτε περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

16.    αποφασίζει να αποστείλει ad hoc αντιπροσωπεία στη Γάζα/Παλαιστίνη και στο Ισραήλ για να εκτιμήσουν την κατάσταση επί τόπου και τις προοπτικές για βιώσιμη λύση στη σύρραξη·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Αποστολή των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, την Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

(1)

ΕΕ C 56E, της 26.2.2013, σ. 104.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0454.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου