Propunere de rezoluţie - B8-0310/2014Propunere de rezoluţie
B8-0310/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la recunoașterea statului palestinian

  10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey în numele Grupului GUE/NGL

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0277/2014

  Procedură : 2014/2964(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0310/2014
  Texte depuse :
  B8-0310/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0310/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la recunoașterea statului palestinian

  (2014/2964(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu,

  –       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014,

  –       având în vedere Rezoluția 67/19 a Adunării Generale a ONU,

  –       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

  –       având în vedere cea de-a Patra Convenție de la Geneva,

  –       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât, în noiembrie 2012, Adunarea Generală a ONU a acordat Palestinei statutul de „stat observator nemembru” al ONU;

  B.     întrucât, la 30 octombrie 2014, guvernul Suediei a anunțat recunoașterea oficială a statului Palestina; întrucât Suedia este prima țară care, ca stat membru al UE, a recunoscut statul palestinian;

  C.     întrucât alte șapte state membre - Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Malta, Polonia și România - recunoscuseră deja statul palestinian înainte de aderarea la UE;

  D.     întrucât peste 130 de țări din întreaga lume au recunoscut statul palestinian;

  E.     întrucât, la 13 octombrie 2014, Camera Comunelor din Regatul Unit a aprobat o moțiune în care se afirmă că „guvernul ar trebui să recunoască statul Palestina alături de statul Israel, ca o contribuție la garantarea unei soluții negociate bazate pe coexistența a două state”;

  F.     întrucât, la 22 octombrie 2014, Senatul Irlandei a aprobat o moțiune în care „solicită guvernului să recunoască în mod formal statul Palestina și să depună toate eforturile la nivel internațional pentru a contribui la garantarea unei soluții viabile, bazate pe coexistența a două state, la conflictul israelo-palestinian”;

  G.     întrucât, la 18 noiembrie 2014, Parlamentul spaniol a aprobat o moțiune prin care se face apel la guvern pentru a recunoaște Palestina ca stat;

  H.     întrucât pe 28 noiembrie 2014 este programat votul Adunării Naționale a Franței asupra unei moțiuni care invită guvernul francez să recunoască statul Palestina, pentru a soluționa definitiv conflictului israeliano-palestinian, și întrucât ulterior Senatul ar trebui să-și exprime votul asupra aceleiași propuneri, la 11 decembrie 2014;

  I.      întrucât au fost lansate inițiative similare în câteva alte țări europene;

  J.      întrucât un număr din ce în ce mai mare de organizații ale societății civile, mișcări pentru pace și intelectuali din Israel pledează pentru recunoașterea statului palestinian;

  K.     întrucât edificarea unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni și, într-un context mai larg, între arabi și israelieni, este un obiectiv urmărit de comunitatea internațională;

  L.     întrucât recunoașterea statului Palestina ține de competența statelor membre;

  M.    întrucât, în ultimii ani, UE nu a reușit să aibă un rol politic semnificativ în procesul de pace;

  N.     întrucât, în rezoluțiile sale, Parlamentul a invitat statele membre să asume o poziție comună pentru a susține solicitarea legitimă a palestinienilor de a fi reprezentați ca stat în cadrul Organizației Națiunilor Unite;

  O.     întrucât Parlamentul și-a exprimat, prin adoptarea unei rezoluții, susținerea pentru acordarea statutului de stat observator nemembru în ONU pentru statul palestinian,

  1.      invită insistent toate statele membre, instituțiile UE și organizațiile ONU să recunoască statul Palestina pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul de Est drept capitală, conform celor stabilite în rezoluțiile ONU;

  2.      subliniază că soluția coexistenței a două state se bazează pe rezoluția ONU din 1948 și pe recunoașterea ambelor state de către comunitatea internațională;

  3.      susține că dreptul palestinienilor la autodeterminare și la a avea propriul stat, precum și dreptul statului Israel de a exista în cadrul unor frontiere sigure sunt drepturi incontestabile;

  4.      subliniază că recunoașterea statului Palestina de către statele membre ar trebui să contribuie la reluarea imediată a tratativelor de pace directe între israelieni și palestinieni, și solicită insistent UE să își asume responsabilitatea de a deveni un actor politic real în procesul de pace din Orientul Mijlociu;

  5.      face apel la ambele părți să se abțină de la orice acțiune care ar putea submina viabilitatea și viitorul unei soluții bazate pe coexistența a două state, cu referire specială la activitățile de construire și expansiune a coloniilor israeliene în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, precum și la continua expropriere a terenurilor palestiniene și la demolarea proprietăților palestiniene de către Israel;

  6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene, Prim-ministrului Guvernului palestinian de consens și Consiliului Legislativ Palestinian.