Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0310/2014

Predložena besedila :

B8-0310/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 57k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrungalos (Georgios Katrougkalos), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Emanuil Glezos (Emmanouil Glezos), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))  
B8-0310/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 67/19,

–       ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju Četrte ženevske konvencije,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je generalna skupščina Združenih narodov Palestini novembra 2012 podelila status države nečlanice opazovalke;

B.     ker je švedska vlada 30. oktobra 2014 objavila uradno priznanje države Palestine; ker je Švedska prva država, ki je kot država članica Evropske unije priznala palestinsko državo;

C.     ker je sedem drugih držav članic – Bolgarija, Ciper, Češka republika, Madžarska, Malta, Poljska in Romunija – palestinsko državo priznalo, še preden so se pridružile Evropski uniji;

D.     ker je palestinsko državo priznalo več kot 130 držav po svetu;

E.     ker je spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva 13. oktobra 2014 sprejel predlog, da bi vlada morala priznati državo Palestino poleg države Izrael in s tem prispevati k uresničevanju rešitve s soobstojem dveh držav, dosežene s pogajanji;

F.     ker je irski senat 22. oktobra 2014 sprejel predlog, v katerem poziva vlado, naj uradno prizna državo Palestino ter na mednarodni ravni stori vse v svoji moči, da zagotovi uresničljivo rešitev izraelsko-palestinskega konflikta s soobstojem dveh držav;

G.     ker je španski parlament 18. novembra 2014 odobril predlog, v katerem je pozval vlado, naj prizna Palestino kot državo;

H.     ker naj bi francoska državna skupščina predvidoma 28. novembra 2014 glasovala o predlogu s povabilom francoski vladi, naj prizna državo Palestino, da bi dosegli končno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta, in ker naj bi senat o istem predlogu glasoval 11. decembra 2014;

I.      ker so bile v več drugih evropskih državah predstavljene podobne pobude;

J.      ker vse več izraelskih organizacij civilne družbe, mirovnih gibanj in intelektualcev poziva k priznanju palestinske države;

K.     ker je cilj mednarodne skupnosti doseči pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci ter med Arabci in Izraelci v širšem okviru;

L.     ker je priznanje države Palestine v pristojnosti držav članic;

M.    ker Evropska unija v zadnjih letih ni imela pomembne politične vloge v mirovnem procesu;

N.     ker je Parlament v svojih resolucijah pozval države članice, naj se enotno odzovejo na legitimno zahtevo Palestincev, da je njihova država pri Združenih narodih zastopana kot država;

O.     ker je Parlament s sprejetjem resolucije podprl, naj palestinska država postane država nečlanica opazovalka pri Združenih narodih;

1.      poziva vse države članice, institucije Evropske unije in organizacije Združenih narodov, naj priznajo državo Palestino na podlagi meja iz leta 1967 z vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom, kot določajo resolucije Združenih narodov;

2.      poudarja, da rešitev s soobstojem dveh držav temelji na resoluciji Združenih narodov iz leta 1948 ter na priznanju obeh držav s strani mednarodne skupnosti;

3.      potrjuje, da sta pravica Palestincev do samoodločbe in lastne države ter pravica države Izrael do obstoja v okviru varnih meja nesporni;

4.      poudarja, da bi morale države članice s priznanjem države Palestine prispevati k takojšnji obnovitvi neposrednih mirovnih pogovorov med Izraelci in Palestinci, ter poziva Evropsko unijo, naj prevzame odgovornost in postane dejanski politični akter v bližnjevzhodnem mirovnem procesu;

5.      obe strani poziva, naj se vzdržita ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničljivost rešitve s soobstojem dveh držav in možnosti zanjo, zlasti glede na gradnjo in širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, skupaj z vzhodnim Jeruzalemom, ter glede na nenehne zasege palestinskih zemljišč in uničevanje palestinske lastnine, kar izvaja Izrael;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti, ministrskemu predsedniku palestinske vlade nacionalnega konsenza in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov