Postupak : 2014/2967(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0316/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0316/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0069

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 142kWORD 64k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o smjernicama Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o smjernicama Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nedavno javno savjetovanje o reviziji smjernica Komisije za procjenu učinka i relevantni nacrt revidiranih smjernica za procjenu učinka,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da procjene učinka kao alat u ranoj fazi donošenja zakonodavstva imaju ključnu ulogu u programu Komisije za pametno donošenje propisa u cilju pružanja transparentnih, sveobuhvatnih i uravnoteženih podataka o prirodi problema koji treba riješiti, dodane vrijednosti djelovanja EU-a te troška i koristi alternativnih načina djelovanja za sve sudionike;

B.     budući da prema postojećim smjernicama za procjenu učinka Glavno tajništvo Komisije i Odbor za procjenu učinka imaju središnju ulogu po pitanju odluke o nužnosti provođenja procjene učinka za određenu inicijativu;

C.     budući da Odbor za procjenu učinka ima važnu ulogu kao središnje tijelo za kontrolu kvalitete procjene učinka;

D.     budući da je ispravna i nezavisna procjena učinka posebno važna za mikro, mala i srednja poduzeća, kao i za uzajamna društva i zadruge, koja u odnosu na veća poduzeća često nailaze na više poteškoća pri prilagodbi novim zakonskim i administrativnim zahtjevima te koja zbog svoje veličine imaju manje mogućnosti za predviđanje regulatornih promjena u ranoj fazi;

E.     budući da je cilj načela „počnimo od malih” („Think Small First”) uzimanje u obzir interesa malih i srednjih poduzeća u vrlo ranoj fazi donošenja politika kako bi zakonodavstvo bilo sklonije malim i srednjim poduzećima; budući da je na raspolaganju niz alata za učinkovitu provedbu tog načela, uključujući primjenu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća (test MSP) na predstojeće zakonodavne prijedloge;

F.     budući da postojeće smjernice za procjenu učinka sadrže posebnu smjernicu u obliku testa MSP, uključujući mogućnost uvođenja mjera ublažavanja; budući da nacrt revidiranih smjernica ne sadrži odredbe o testu MSP;

G.     budući da je važno omogućiti svim dionicima, kao što su mala i srednja poduzeća, sindikati i nevladine organizacije, da daju svoj doprinos javnom savjetovanju; budući da, međutim, tim organizacijama prijeti opasnost od nedovoljnog financiranja; budući da bi se trebale poduzeti konkretne mjere kako bi se to ispravilo;

Područje primjene

1.      pozdravlja činjenicu da se Komisija obvezala da će redovito revidirati smjernice za procjenu učinka u cilju poboljšanja postupaka za procjenu učinka;

2.      boji se, međutim, da je nacrt revidiranih smjernica mnogo manje specifičan od postojećih smjernica u pogledu područja primjene procjena učinka i da je nadležnoj glavnoj upravi dano znatno više slobode pri odlučivanju o nužnosti provođenja procjene učinka; smatra da je potrebno zadržati postojeću praksu prema kojoj Odbor za procjenu učinka i Glavno tajništvo sudjeluju u postupku odlučivanja;

3.      smatra da bi Komisija trebala zadržati svoj trenutačni pristup prema kojem se procjena učinka provodi za sve inicijative koje pripadaju barem jednoj od sljedećih kategorija:

–       zakonodavni prijedlozi uključeni u zakonodavni program i program rada Komisije;

–       zakonodavni prijedlozi koji nisu uključeni u zakonodavni program i program rada Komisije, ali imaju jasno odrediv utjecaj na gospodarstvo, društvo i okoliš;

–       nezakonodavne inicijative kojima se utvrđuju buduće politike (npr. bijele knjige, akcijski planovi, programi troškova i smjernice za pregovaranje o međunarodnim sporazumima);

–       delegirani ili provedbeni akti koji će najvjerojatnije imati znatne učinke;

4.      primjećuje da područje primjene procjene učinka u nekim slučajevima možda ne odgovara usvojenim prijedlozima ako su oni promijenjeni nakon što su podneseni Kolegiju povjerenika na odobrenje; zahtijeva da se u nacrtu revidiranih smjernica navede da je potrebno ažurirati procjenu učinka kako bi se zajamčio kontinuitet između predmeta na koje se procjena učinka odnosi i prijedloga koje usvoji Komisija;

Odbor za procjenu učinka

5.      izražava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da uloga Odbora za procjenu učinka u procesu procjene učinka nije jasnije definirana u nacrtu revidiranih smjernica; čvrsto ustraje u tome da Komisija ponovno razmotri taj propust i u svom odgovoru Parlamentu jasnije utvrdi kakav je postupak u vezi s Odborom za procjenu učinka u novom nacrtu revidiranih smjernica te da svaka inicijativa za koju je potrebna procjena učinka treba dobiti pozitivnu ocjenu Odbora za procjenu učinka;

6.      smatra da bi Odbor za procjenu učinka trebao biti potpuno nezavisan i u službi ne samo Komisije već i Europskog parlamenta i Europskog vijeća kad je to potrebno;

Test MSP

7.      podsjeća da je u svojoj reviziji Zakona o malom poduzetništvu iz 2011. Komisija izrazila žaljenje zbog činjenice da je samo osam država članica uključilo test MSP u svoje nacionalne postupke donošenja odluka; pozdravlja činjenicu da se Komisija u toj reviziji jasno obvezala na daljnje poboljšanje testa MSP; žali, međutim, zbog toga što se, suprotno najavama, test MSP uopće ne spominje u nacrtu revidiranih smjernica za procjenu učinka;

8.      inzistira na tome da se test MSP, kako je definiran u Prilogu 8. smjernicama, zadrži kako bi se izbjeglo da zbog inicijativa Komisije mala i srednja poduzeća budu nesrazmjerno pogođena ili stavljena u nepovoljan položaj u odnosu na velika poduzeća;

9.      naglašava da bi u tim slučajevima procjene učinka trebale sadržavati alternativne mehanizme i/ili biti fleksibilne kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima da se usklade s određenom inicijativom (kako je predviđeno Prilogom 8.4.); s tim u vezi pozdravlja mogućnost automatskog isključivanja mikropoduzeća iz područja primjene zakonodavnog prijedloga navedenu u nacrtu revidiranih smjernica;

10.    smatra da se prema trenutačnoj praksi, prema kojoj se okvirni ugovori sklapaju s velikim korporacijama, mala i srednja poduzeća, javna sveučilišta i istraživačke ustanove zapravo ne mogu natjecati za te ugovore; poziva Komisiju da to promijeni;

Procjene učinka u Parlamentu

11.    poziva da procjene učinka Komisije čim prije sustavno pregleda Parlament, posebno na razini odbora;

12.    podsjeća na svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2011. o jamčenju neovisnih procjena učinka(1), u kojoj je zatražio dosljedniju primjenu procjena učinka Parlamenta; također podsjeća da je Odjel za procjenu učinka već dostupan kao instrument za provođenje procjena učinka; smatra da je provođenje procjene učinka Parlamenta posebno potrebno prije usvajanja bilo kakvih suštinskih promjena/izmjena izvornog prijedloga Komisije;

Procjena društvenog učinka

13.    oštro kritizira činjenicu da Komisija nije vodila računa o društvenim posljedicama za stanovništvo zemalja uključenih u program; smatra i da, općenito, društveni učinci prijedloga i odluka Komisije nisu u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir;

14.    pozdravlja planove za procjene društvenog učinka koji su navedeni kao jedan od političkih prioriteta predsjednika Junckera, no smatra da bi i te procjene društvenog učinka trebalo uvrstiti u smjernice za procjenu učinka kako bi se budućim procjenama obuhvatili učinci koje prijedlozi imaju na zapošljavanje, siromaštvo i društvenu koheziju, kao i na okoliš;

°

°       °

15.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1)

SL C 380E, 11.12.2012., str. 31.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti