Proċedura : 2014/2912(DEA)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0319/2014

Testi mressqa :

B8-0319/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 144kWORD 210k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

imressqa skont l-Artikolu 105(4), tar-Regoli ta' Proċedura


dwar ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE, u b'mod partikolari l-Parti III tiegħu(1),

–       wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98, u b'mod partikolari l-Anness IV tiegħu(2),

–       wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 779/97(3),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 105(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi t-tnaqqis tad-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fil-Baħar Baltiku, kif propost mill-Kummissjoni, jista' potenzjalment idgħajjef il-kapaċità riproduttiva tal-istokk;

B.     billi d-deċiżjoni tal-Kunsill fuq qabdiet totali permissibbli (TACs) għal stokkijiet tal-bakkaljaw fl-2015 teħtieġ tnaqqis tal-kwota (ta' 7 % fil-Punent tal-Baħar Baltiku u 22 % fil-Lvant tal-Baħar Baltiku) sabiex tiġi protetta l-ispeċi;

C.     billi t-tnaqqis tad-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni għal bakkaljaw fil-Baħar Baltiku minn 38 cm għal 35 cm jinċentiva l-ħolqien ta' suq għal ħut li għadu qed jikber;

D.     billi t-tnaqqis tad-daqs ta' referenza minimu għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fil-Baħar Baltiku jnaqqas inċentiv importanti sabiex iseħħ titjib fl-użu ta' rkapti aktar selettivi;

1.      Joġġeżżjona għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku;

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u jinnotifikaha li r-Regolament delegat ma jistax jidħol fis-seħħ;

3.      Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta att delegat ġdid fi żmien xahar li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

Rakkomandazzjoni   1

Regolament delegat

Artikolu 3

 

Regolament delegat li qed issir oġġezzjoni għalih

Rakkomandazzjoni għall-att delegat il-ġdid

Daqsijiet minimi ta’ referenza għall-konservazzjoni

Id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni tal-bakkaljaw fil-Baħar Baltiku għandu jkun ta' 35 cm.

imħassar.

Or. en

 

 

4.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

 

(1)

ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)

ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1.

(3)

ĠU L 248, 22.9.2007, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza