Forslag til beslutning - B8-0320/2014Forslag til beslutning
B8-0320/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om overforbrug af antibiotika og den konstante progression af resistens over for disse lægemidler

2.12.2014

jf. forretningsordenens artikel 133

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0320/2014

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om overforbrug af antibiotika og den konstante progression af resistens over for disse lægemidler

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til handlingsplanen for at bekæmpe de voksende trusler fra antimikrobiel resistens, som Kommissionen har fremlagt i 2011,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at overforbruget af antibiotika udgør et alvorligt problem for folkesundheden i Frankrig (betydelig stigning i antallet af dødsfald forbundet med uvirksomme behandlinger);

B.     der henviser til, at dette overforbrug har ødelæggende virkninger for miljøet;

C.     der henviser til, at forbruget af antibiotika i Frankrig er væsentligt højere end det europæiske gennemsnit (omkring + 30 %);

D.     der henviser til, at forbruget af antibiotika siden 2010 er steget i Frankrig, efter at der var registreret et fald, og at kvinder, børn og ældre er de største forbrugere ifølge Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Det franske agentur for sundhedsprodukters sikkerhed);

1.      mener, at udviklingen af hurtige og vejledende diagnosetests, der kan bestemme årsagen til infektion (bakterie eller virus), og om der skal ordineres et antibiotikum eller ej, bør fremmes i Frankrig og i Den Europæiske Union;

2.      anmoder Kommissionen om, at de ældste lægemidler opretholdes på trods af deres lave rentabilitet for medicinalfirmaerne på baggrund af det begrænsede antal innovative lægemidler, der kommer på markedet;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.