Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0320/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0320/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl per didelio antibiotikų vartojimo ir nuolat didėjančio atsparumo jiems

2.12.2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0320/2014

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl per didelio antibiotikų vartojimo ir nuolat didėjančio atsparumo jiems

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. pristatytą Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Prancūzijoje dėl per didelio antibiotikų vartojimo kyla didelių visuomenės sveikatos problemų (labai padaugėjo su neveiksminga terapija susijusių mirčių);

B.     kadangi dėl šio per didelio vartojimo daromas pražūtingas poveikis aplinkai;

C.     kadangi Prancūzijoje antibiotikų vartojimo lygis yra gerokai didesnis (apie 30 proc.) už vidutinį Europos lygį;

D.     primindamas, kad Nacionalinė medicinos ir sveikatos produktų saugos agentūra teigia, kad nors iš pradžių buvo nustatytas antibiotikų vartojimo mažėjimas, nuo 2010 m. Prancūzijoje šis vartojimas vėl didėja, o didžiausi antibiotikų vartotojai yra moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės;

1.      mano, kad Prancūzijoje ir Europos Sąjungoje turi būti skatinama kurti greituosius diagnostikos testus, kuriais būtų galima nustatyti infekcijos priežastį (bakterinė ar virusinė) ir pagal kuriuos būtų galima nustatyti ar reikia skirti antibiotikus, ar ne;

2.      atsižvelgiant į tai, kad rinkai pateikiamas ribotas skaičius inovacinių molekulių, prašo Komisijos, kad seniausių molekulių gamyba būtų tęsiama nepaisant to, kad jų pelningumas vaistų gamintojams yra nedidelis;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms;