Rezolūcijas priekšlikums - B8-0320/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0320/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par antibiotiku pārmērīgu lietošanu un antibiotiku rezistences pastāvīgu palielināšanos

2.12.2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0320/2014

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku pārmērīgu lietošanu un antibiotiku rezistences pastāvīgu palielināšanos

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada paziņojumu „Rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence”,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā antibiotiku pārmērīga lietošana Francijā rada nopietnas problēmas sabiedrības veselībai (ievērojami palielinājies to nāves gadījumu skaits, kas saistīti ar organisma neuzņēmību pret antibakteriālo terapiju);

B.     tā kā šī antibiotiku pārmērīgā lietošana postoši ietekmē vidi;

C.     tā kā antibiotiku patēriņa līmenis Francijā krietni pārsniedz attiecīgo Eiropas vidējo rādītāju (par aptuveni 30 %);

D.     tā kā Francijas Valsts zāļu un veselības aprūpes produktu drošības aģentūras dati liecina, ka kopš 2010. gada antibiotiku patēriņš Francijā atkal ir palielinājies, lai gan pirms tam bija konstatēta tā samazināšanās, un ka visvairāk antibiotiku lieto sievietes, bērni un vecāka gadagājuma cilvēki,

1.      uzskata, ka ir jāpanāk, lai gan Francijā, gan visā Eiropas Savienībā plašāk tiktu izmantoti ātrie diagnosticēšanas testi, kas ļauj noteikt infekcijas izraisītāju (baktērija vai vīruss) un attiecīgi izlemt, vai ir jāizraksta antibiotiku preparāts vai ne;

2.      tā kā novatoriskas zāļu vielas molekulas tirgū tiek laistas ierobežotā skaitā, aicina Komisiju nodrošināt, lai būtu pieejami arī iepriekšējie molekulu veidi, pat ja tie nav īpaši rentabli farmācijas uzņēmumiem;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.