Návrh usnesení - B8-0322/2014Návrh usnesení
B8-0322/2014

NÁVRH USNESENÍ o nutnosti podmínit udělování rozvojové pomoci EU dodržováním náboženské svobody ze strany zemí, které tuto pomoc přijímají

2.12.2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Lorenzo Fontana

B8‑0322/2014

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nutnosti podmínit udělování rozvojové pomoci EU dodržováním náboženské svobody ze strany zemí, které tuto pomoc přijímají

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU),

–       s ohledem na článek 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–       s ohledem na články 10 a 12 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.    vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází ve třetích zemích ke znepokojivému nárůstu počtu násilných případů náboženské nesnášenlivosti, zejména vůči menšinám;

B.    vzhledem k úloze globálního hráče, kterou chce Unie hrát, a k tomu, že Unie představuje hlavního dárce rozvojové pomoci na světě;

C.    vzhledem k nedávným tragickým případům, k nimž došlo v Pákistánu, Keni a Nigérii;

1.     je toho názoru, že opětovný nárůst náboženského násilí dosáhl nepřípustné míry;

2.     vyzývá Komisi, aby v souladu s pravomocemi, které jí svěřují smlouvy, urychleně vytvořila ucelenou strategii, která by podmínila poskytování rozvojové pomoci skutečným dodržováním lidských práv a  svobody vyznání v zemích, v nichž nejsou tato základní práva zaručena.