Prijedlog rezolucije - B8-0322/2014Prijedlog rezolucije
B8-0322/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o potrebi za postavljanjem uvjeta za dodjelu razvojne pomoći EU-a s obzirom na vjerske slobode u državama korisnicama

2.12.2014

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Lorenzo Fontana

B8-0322/2014

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potrebi za postavljanjem uvjeta za dodjelu razvojne pomoći EU-a s obzirom na vjerske slobode u državama korisnicama

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 21. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–       uzimajući u obzir članak 217. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–       uzimajući u obzir članke 10. i 12. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je posljednjih godina u brojnim trećim zemljama zabilježen zabrinjavajući porast broja nasilnih slučajeva vjerske netolerancije, posebno protiv manjina;

 

B.     budući da Europska unija želi djelovati kao globalni akter i da je sama Unija glavni svjetski donator u području razvojne pomoći;

 

C.     budući da su se u Pakistanu, Keniji i Nigeriji nedavno dogodili tragični slučajevi;

 

1.      smatra da je porast vjerskog nasilja dosegao neprihvatljivu razinu;

2.      poziva Komisiju da u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene ugovorima hitno izradi sveobuhvatnu strategiju kojom će stvarno poštovanje ljudskih prava i vjerske slobode u državama u kojima ta temeljna prava nisu zajamčena moći odrediti kao preduvjet dodjeli razvojne pomoći.