Prijedlog rezolucije - B8-0324/2014Prijedlog rezolucije
B8-0324/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zajedničkom okviru propisa za sektor cestovnog prijevoza

3.12.2014

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Lorenzo Fontana

B8-0324/2014

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zajedničkom okviru propisa za sektor cestovnog prijevoza

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

 

–   uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. točku (g) i članak 91. UFEU-a,

 

–   uzimajući u obzir navode u bijeloj knjizi naslovljenoj „Europska prometna politika za 2010.: vrijeme za odluku” (COM(2001)0370),

 

A. budući da su se posljednjih godina u sektoru cestovnog prijevoza potvrdile određene prakse koje su narušavale pravilno funkcioniranje tržišnog natjecanja u tom sektoru;

 

B. budući da je za sprečavanje moguće pojave socijalnog dampinga nužna suglasnost oko zajedničkog zakonodavstva i njegova učinkovita primjena;

 

C. budući da su pojedina poduzeća iz nekih država članica započela s premještanjem svojega djelovanja, često fiktivnim, u druge države članice, prouzročujući velike teškoće povezane s održavanjem razina plaća i zapošljavanja u državama iz kojih potječu;

 

1.  smatra da EU mora intervenirati kako bi se što prije postiglo radikalno smanjenje pojavnosti spomenutih poremećaja;

 

2.  poziva Komisiju da u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene ugovorima razradi prijedloge za određivanje minimalne plaće na europskoj razini, koja će biti zajamčena svim profesionalnim vozačima;

 

3.  potiče Komisiju da poduzme mjere namijenjene iskorjenjivanju čestih slučajeva dampinga te uklanjanju razlika u oporezivanju, i za poduzeća i za radnike.