Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0324/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0324/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a közúti fuvarozásra irányuló közös szabályozási keretről

3.12.2014

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Lorenzo Fontana

B8‑0324/2014

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a közúti fuvarozásra irányuló közös szabályozási keretről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

 

–   tekintettel az EUMSZ 4. cikke (2) bekezdésének g) pontjára és 91. cikkére,

 

–   tekintettel az „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni” című fehér könyvre (COM(2001)0370),

 

A. mivel az utóbbi években a közúti fuvarozás területén olyan gyakorlatok alakultak ki, amelyek aláásták a tisztességes versenyt az ágazatban;

 

B. mivel egy közös szabályozási rendszer egyidejű és hatékony alkalmazása elengedhetetlen a szociális dömping esetleges eseteinek megelőzéséhez;

 

C. mivel néhány tagállamból származó bizonyos vállalkozások gyakran fiktív módon elkezdték áthelyezni tevékenységüket más tagállamokba, ezáltal a jövedelmi és foglalkoztatási szintek fenntartása szempontjából rendkívüli problematikus helyzet alakult ki a származási országban;

 

1.  úgy véli, hogy az EU fellépése szükséges annak érdekében, hogy a fent említett torzulások a lehető leghamarabb erőteljesen csökkenjenek;

 

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy a Szerződésekben ráruházott hatáskörök tiszteletben tartása mellett dolgozzon ki javaslatokat egy európai szintű, valamennyi hivatásos gépjárművezető számára biztosított minimálbér elérése érdekében;

 

3. ösztönzi a Bizottságot olyan intézkedések megtételére, amelyek megszüntetik a dömping gyakori eseteit és az adóztatásban meglévő különbségeket mind a vállalkozások, mind az önálló munkavállalók számára.