Návrh usnesení - B8-0341/2014Návrh usnesení
B8-0341/2014

NÁVRH USNESENÍ o přezkumu nařízení o výživových tvrzeních při označování potravin, které je příliš nákladné pro malé a střední podniky

4.12.2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Mara Bizzotto

B8‑0341/2014

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přezkumu nařízení o výživových tvrzeních při označování potravin, které je příliš nákladné pro malé a střední podniky

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 1924/2006 musí být výživová tvrzení vědecky podložená a mohou být uvedena na štítku pouze na základě povolení Evropské komise, a vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 35/2008 zahrnuje předchozí nařízení a stanoví prováděcí normy pro podané žádosti povolující uvádění zdravotních tvrzení a stanovící velmi přísná vědecká kritéria;

 

B.     vzhledem k tomu, že funkční posouzení pro povolení zdravotních tvrzení v praxi provádí Evropský orgán pro bezpečnost potravin (EFSA) a je k němu nutné provedení klinických zkoušek na zdravých jedincích s dvojitou kontrolou proti placebu, a že výsledky těchto zkoušek před jejich zveřejněním musí přezkoumat další výzkumníci;

 

C.     vzhledem k tomu, že tedy vytvoření funkční dokumentace pro získání povolení stojí podniky statisíce eur, což fakticky vylučuje malé a střední podniky, které nejsou schopné takové náklady nést, přestávají investovat do výzkumu a inovací a jsou nesmírně ekonomicky znevýhodněny ve srovnání s velkými průmyslovými skupinami;

 

1.      žádá Komisi, aby přistoupila k přezkumu uvedeného nařízení a snížila náklady na vypracování funkční dokumentace k získání povolení pro uvádění zdravotních tvrzení na štítcích, a tak umožnila malým a středním podnikům získat širší přístup na trh.