Prijedlog rezolucije - B8-0341/2014Prijedlog rezolucije
B8-0341/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o izmjeni zakonodavstva o prehrambenim tvrdnjama na hrani kojim se previše opterećuju mala i srednja poduzeća

4.12.2014

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Mara Bizzotto

B8-0341/2014

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izmjeni zakonodavstva o prehrambenim tvrdnjama na hrani kojim se previše opterećuju mala i srednja poduzeća

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se Uredbom (EZ) br. 1924/2006 predviđa da prehrambene tvrdnje moraju biti znanstveno utemeljene i mogu se navoditi na etiketama samo ako ih je prethodno odobrila Europska komisija te budući da se Uredbom (EZ) br. 353/2008, kojom se dopunjuje navedenu uredbu, utvrđuju provedbena pravila za zahtjeve za odobravanje zdravstvenih tvrdnji te određuju iznimno strogi znanstveni kriteriji;

 

B.     budući da ocjenu koja je potrebna za odobrenje zdravstvenih tvrdnji u praksi provodi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i ona obuhvaća provođenje dvostruko slijepog, placebo-kontroliranog kliničkog ispitivanja kod zdravih ispitanika, čije će rezultate ispitati stručnjaci prije njihove objave;

 

C.     budući da ovaj postupak za dobivanje potrebne dokumentacije za odobrenje poduzećima predstavlja trošak od stotine tisuća eura, čime se u praksi isključuju mala i srednja poduzeća koja zbog previsokih troškova odustaju od ulaganja u istraživanje i inovacije te se u usporedbi s velikim korporacijama nalaze u nepovoljnom gospodarskom položaju;

 

1.      traži od Komisije da izmijeni spomenutu Uredbu i olakša dobivanje dokumentacije koja je potrebna za odobrenje označavanja zdravstvenih tvrdnji na etiketama kako bi se proširio pristup tržištu malim i srednjim poduzećima.