Návrh usnesení - B8-0343/2014Návrh usnesení
B8-0343/2014

NÁVRH USNESENÍ o ochraně produktů „made in Italy“: likér sambuca

4.12.2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Mara Bizzotto

B8‑0343/2014

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně produktů „made in Italy“: likér sambuca

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pro tradiční italský likér sambuca jsou charakteristické specifické kvalitativní a výrobní vlastnosti;

B.     vzhledem k tomu, že v souladu s bodem 38 přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 je povoleno používat toto označení pouze pro bezbarvé alkoholické nápoje aromatizované anýzem s minimálním obsahem cukru 350 g na litr, s obsahem přírodního anetholu nejméně 1 gram a nejvýše 2 gramy na litr a s minimálním obsahem ethanolu 38 %; vzhledem k tomu, že v bodě 32 téže přílohy jsou uvedeny výrobní požadavky a přísně předepsané postupy výroby lihovin, na jejichž etiketě může být uvedeno označení „sambuca“ mezi tak zvanými „složenými výrazy“;

C.     vzhledem k tomu, že v některých členských státech, ovšem zejména ve Spojeném království, jsou již léta v prodeji aromatizované likéry, které nesou toto označení, avšak neodpovídají výše zmíněným výrobním požadavkům;

D.     vzhledem k tomu, že za kontrolu lihovin nesou odpovědnost členské státy, ale že situace, která v současnosti přetrvává, poškozuje jak italské výrobce, tak spotřebitele;

1.      žádá Komisi, aby podnikla příslušné kroky k zajištění dodržování platných předpisů;

2.      žádá Komisi, aby začala koordinovat šetření a opatření zaváděná v jednotlivých členských státech za účelem zajištění ochrany italských výrobců a spotřebitelů, jež by byla konečně účinná.