Resolutsiooni ettepanek - B8-0343/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0343/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK märgise „Made in Italy” kaitse kohta likööri sambuca puhul

4.12.2014

vastavalt kodukorra artiklile 133

Mara Bizzotto

B8-0343/2014

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek märgise „Made in Italy” kaitse kohta likööri sambuca puhul

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et sambuca on tüüpiline Itaalia liköör, millel on erilised kvaliteedi- ja tooteomadused;

B.     arvestades, et määruse (EÜ) nr 110/2008 II lisa punktis 38 lubatakse sellise müüginimetuse kasutamist üksnes värvitute aniisimaitseliste alkohoolsete jookide puhul, mille suhkrusisaldus on vähemalt 350 grammi liitri kohta, loodusliku anetooli sisaldus on mitte vähem kui 1 gramm ja mitte rohkem kui 2 grammi liitri kohta ja minimaalne alkoholisisaldus on vähemalt 38 mahuprotsenti; arvestades, et sama lisa punktis 32 on esitatud nende piiritusjookide valmistamise tingimused ja ranged tootmisnõuded, mille täitmisel võib märgistusel liitnimetustes kasutada nime sambuca;

C.     arvestades, et juba aastaid on mitmes liikmesriigis, eelkõige Ühendkuningriigis müügil sellist müüginimetust kandvad aromatiseeritud liköörid, mis ei vasta ülalmainitud tootmisnõuetele;

D.     arvestades, et ehkki piiritusjookide puhul lasub kontrolli teostamise kohustus liikmesriikidel, on sellised liköörid jätkuvalt müügil, mistõttu kahju kannavad nii Itaalia tootjaid kui ka tarbijaid;

1.      palub komisjonil võtta meetmeid, et tagada kehtivate eeskirjade järgimine;

2.      palub komisjonil aktiivselt tegutseda, et kooskõlastada liikmesriikides teostatavaid uurimisi ja võetavaid meetmeid, et sätestada lõpuks ometi tulemuslikud meetmeid Itaalia tootjate ja tarbijate kaitseks.