Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0343/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0343/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a „Made in Italy” eredetjelzés oltalmáról: a sambuca esete

4.12.2014

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Mara Bizzotto

B8‑0343/2014

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a „Made in Italy” eredetjelzés oltalmáról: a sambuca esete

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel az olasz hagyományok részét képező igazi sambuca likőrnek sajátos minőségi jellemzői és előállítási módja van;

B.     mivel a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 38. pontja értelmében ezt a megnevezést csak a színtelen, ánizsízesítésű szeszes italok esetében lehet használni, melyeknek cukortartalma legalább 350 g/l, természetes anetoltartalmuk 1 g/l és 2 g/l között mozog, alkoholtartalmuk pedig legalább 38%-os; mivel e melléklet 32. pontja szigorúan szabályozza azon szeszes italok előállítási feltételeit és módjait, amelyek címkéjén a „sambuca” megnevezés úgynevezett „összetett kifejezés” részeként szerepel;

C.     mivel számos tagállamban, és különösen az Egyesült Királyságban évek óta ezt a megnevezést viselő, de a fent említett előállítási követelményeknek meg nem felelő ízesített likőrök vannak kereskedelmi forgalomban;

D.     mivel a szeszes italok ellenőrzése a tagállamok feladata, de a mind az olasz termelőket, mind a fogyasztókat megkárosító helyzet továbbra is fennáll;

1.      felszólítja a Bizottságot a hatályos jogszabályok betartatásának biztosítására;

2.      kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az egyes tagállamokban végrehajtott kivizsgálások és intézkedések összehangolására annak érdekében, hogy végre eredményesen lehessen fellépni az olasz termelők és a fogyasztók védelmében.