Postup : 2014/2954(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0346/2014

Předložené texty :

B8-0346/2014

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0085

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 125kWORD 54k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))


Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Bernd Lange

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))  
B8‑0364/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)08355) ze dne 14. listopadu 2014,

–       s ohledem na dopis Komise ze dne 26. listopadu 2014, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že k nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku,

–       s ohledem na dopis Výboru pro mezinárodní obchod předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 5. prosince 2014,

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)(1), a zejména na čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání(2),

–       s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výbor pro mezinárodní obchod,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EU) č. 527/2013 se na Keňu přestala ode dne 1. října 2014 vztahovat ujednání o přístupu na trh povoleném podle nařízení (ES) č. 1528/2007;

B.     vzhledem k tomu, že Keňa, Evropská unie a její členské státy uzavřely dne 16. října 2014 jednání o dohodě o hospodářském partnerství;

C.     vzhledem k tomu, že Komise přijala dne 14. listopadu 2014 akt v přenesené pravomoci, který znovu zařazuje Keňu na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 1528/2007;

D.     vzhledem k tomu, že Komise zdůraznila, že rozhodnutí nevyslovit námitku by snížilo riziko případného přesměrování keňského obchodu a ztráty vývozu do EU, čímž by omezilo škody pro odvětví tuňáků, zahradnictví a řezaných květin;

1.      prohlašuje, že k rozhodnutí v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 348 31.12.2007, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 59.

Právní upozornění - Ochrana soukromí