Postupak : 2014/2954(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0346/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0346/2014

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0085

PREPORUKA ODLUKE
PDF 120kWORD 53k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 14. studenog 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazuma o gospodarskom partnerstvu (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))


Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Bernd Lange

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 14. studenog 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazuma o gospodarskom partnerstvu (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))  
B8-0346/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2014)08355) od 14. studenog 2014.,

–       uzimajući u obzir pismo Komisije od 26. studenog 2014. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za međunarodnu trgovinu predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 5. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazuma o gospodarskom partnerstvu(1), a posebno njezin članak 2. stavak 2.,

–       uzimajući u obzir Uredbu 527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013.o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1528/2007 u pogledu isključivanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore(2),

–       uzimajući u obzir preporuku odluke Odbora za međunarodnu trgovinu,

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.     budući da u skladu s Uredbom (EU) br. 527/2013 Kenija od 1. listopada 2014. više nije obuhvaćena aranžmanima za pristup tržištu predviđenima Uredbom (EZ) br. 1528/2007;

B.     budući da su Kenija te Europska unija i njezine države članice 16. listopada 2014. zaključile pregovore o sporazumu o gospodarskom partnerstvu;

C.     budući da je 14. studenog 2014. Komisija donijela delegirani akt kojim je Kenija ponovno obuhvaćena Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1528/2007;

D.     budući da je Komisija istaknula da bi se odlukom o neulaganju prigovora ograničilo moguće preusmjeravanje trgovine i gubitak kenijskog izvoza u EU te bi se šteta ograničila na sektore tune, hortikulture i cvjećarstva;

1.      izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 348, 31.12.2007., str. 1.

(2)

SL L 165, 18.6.2013., str. 59.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti