Eljárás : 2014/2954(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0346/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0346/2014

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0085

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 123kWORD 54k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2014. november 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))


Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Bernd Lange

Az Európai Parlament határozattervezete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2014. november 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))  
B8‑0346/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság 2014. november 14-i, felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2014)08355),

–       tekintettel a Bizottság 2014. november 26-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. december 5-i levélre,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy az azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának bizonyos tagjaiból származó árukra vonatkozó szabályozás alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 2. cikkének (2) bekezdésére,

–       tekintettel az 1528/2007/EK tanácsi rendelet több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. május 21-i 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.     mivel az 527/2013/EU rendeletnek megfelelően Kenya 2014. október 1-jétől kezdve nem tartozik az 1528/2007/EK rendelet által engedélyezett piacrajutási szabályozás hatálya alá;

B.     mivel Kenya, az Európai Unió és tagállamai 2014. október 16-án lezárták a gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokat;

C.     mivel 2014. november 14-én a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el Kenyának az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletébe való újbóli felvétele céljából;

D.     mivel a Bizottság hangsúlyozta, hogy a kifogást nem emelő határozat korlátozná a kenyai kereskedelem esetleges más irányba terelését és az EU-ba irányuló export kiesését, csökkentve ezáltal a tonhal-, a kertészeti és a vágottvirág-ágazatot érő kárt;

1.      kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(2)

HL L 165., 2013.6.18., 59. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat