Procedūra : 2014/2954(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0346/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0346/2014

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0085

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 122kWORD 54k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 14. novembra deleģēto regulu EK Nr. 1528/2007, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))


Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Bernd Lange

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 14. novembra deleģēto regulu EK Nr. 1528/2007, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))  
B8‑0346/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 14. novembra deleģēto regulu (C(2014)08355),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 26. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas 2014. gada 5. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide(1), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 527/2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1528/2007, attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kuras ir pabeigušas sarunas(2),

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu lēmumam,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.     tā kā atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 527/2013 uz Keniju no 2014. gada 1. oktobra vairs neattiecas tirgus pieejamības režīms, kas bija noteikts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1528/2007;

B.     tā kā Kenija, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis 2014. gada 16. oktobrī pabeidza sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu;

C.     tā kā Komisija 2014. gada 14. novembrī pieņēma deleģēto aktu, lai atjaunotu Keniju Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumā;

D.     tā kā Komisija ir uzsvērusi, ka lēmums par iebildumu neizteikšanu ierobežotu Kenijas iespējamās novirzes tirdzniecības plūsmās un zaudējumus Eiropas Savienībai paredzētajā eksportā, samazinot kaitējumu tunzivju, dārzkopības un griezto ziedu nozarēm;

1.      paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)

OV L 165, 18.6.2013., 59. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika