Procedura : 2014/2954(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0346/2014

Teksty złożone :

B8-0346/2014

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0085

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI
PDF 128kWORD 70k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu


w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange

B8-0346/2014 Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym C(2014)08355 2014/2954(DEA)  

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2014)08355 z dnia 14 listopada 2014 r.,

–       uwzględniając pismo Komisji z dnia 26 listopada 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–       uwzględniając pismo Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 5 grudnia 2014 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–       uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym(1), w szczególności jego art. 2 ust.2,

–       uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 527/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje(2),

–       uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Handlu Międzynarodowego,

–       uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 527/2013 z dniem 1 października 2014 r. Kenia nie jest już objęta uzgodnieniami w sprawie dostępu do rynku możliwymi w myśl rozporządzenia (WE) nr 1528/2007;

B.     mając na uwadze, że w dniu 16 października 2014 r. Kenia, Unia Europejska i jej państwa członkowskie zakończyły negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym;

C.     mając na uwadze, że w dniu 14 listopada 2014 r. Komisja przyjęła akt delegowany ponownie uwzględniając Kenię w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007;

D.     mając na uwadze, że Komisja podkreśliła, że decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu ograniczyłaby ewentualną zmianę kierunku w handlu Kenii i utratę eksportu do UE, limitując szkody dla sektora tuńczyka, ogrodnictwa i kwiatów ciętych;

1.      oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2)

Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 59.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności