Procedură : 2014/2954(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0346/2014

Texte depuse :

B8-0346/2014

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0085

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 118kWORD 56k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


De a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Bernd Lange

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8‑0346/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2014)08355) din 14 noiembrie 2014,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, prin care aceasta solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru comerț internațional trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 5 decembrie 2014,

–       având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic(1), în special articolul 2 alineatul (2),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile(2),

–       având în vedere recomandarea de decizie prezentată de Comisia pentru comerț internațional,

–       având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 527/2013, Kenya a încetat de la 1 octombrie 2014 să mai beneficieze de regimul accesului pe piață autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1528/2007;

B.     întrucât Kenya, Uniunea Europeană și statele sale membre au încheiat negocierile privind un acord de parteneriat economic la 16 octombrie 2014;

C.     întrucât, la 14 noiembrie 2014, Comisia a adoptat un act delegat pentru a reintegra Kenya în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007;

D.     întrucât Comisia a subliniat că o decizie de a nu ridica obiecții ar limita o posibilă deturnare a schimburilor comerciale ale Kenyei spre țările UE, precum și pierderea exporturilor sale în UE, reducând pericolul pentru sectoare precum tonul, horticultura și florile tăiate,

1.      declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)

JO L 165, 18.06.13, p. 59.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate