Postopek : 2014/2954(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0346/2014

Predložena besedila :

B8-0346/2014

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0085

PRIPOROČILO ZA SKLEP
PDF 119kWORD 52k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

v skladu s členom 105(6) Poslovnika


da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. novembra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu  (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Bernd Lange

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. novembra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu  C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8-0346/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2014)08355) z dne 14. novembra 2014,

–       ob upoštevanju pisma Komisije z dne 26. novembra 2014, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za mednarodno trgovino predsedniku konference predsednikov odborov z dne 5. decembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu(1), zlasti člena 2(2),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 527/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja(2),

–       ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za mednarodno trgovino,

–       ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.     ker je v skladu z Uredbo (EU) št. 527/2013 s 1. oktobrom 2014 za Kenijo prenehala veljati ureditev dostopa na trg, ki jo dopušča Uredba (ES) št. 1528/2007;

B.     ker so Kenija, Evropska unija in njene države članice 16. oktobra 2014 sklenile pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu;

C.     ker je Komisija dne 14. novembra 2014 sprejela delegirani akt o ponovnem vpisu Kenije v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1528/2007;

D.     ker je Komisija poudarila, da bi s sklepom o nenasprotovanju omejili potencialno preusmerjanje trgovine in izgubo izvoza v EU za Kenijo ter tako zmanjšali škodo v sektorjih ribolova tunov, vrtnarstva in rezanega cvetja;

1.      izjavlja, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)

UL L 165, 18.6.2013, str. 59.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov