Propunere de rezoluţie - B8-0349/2014Propunere de rezoluţie
B8-0349/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la recunoașterea statului palestinian

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0277/2014

Procedură : 2014/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0349/2014
Texte depuse :
B8-0349/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0349/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recunoașterea statului palestinian

(2014/2964(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–       având în vedere Pactul internațional al ONU cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–       având în vedere Rezoluția 67/19 din 2012 a Adunării Generale a ONU,

–       având în vedere declarația din 18 noiembrie 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR),

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere afirmațiile făcute de VP/ÎR cu ocazia Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 20 noiembrie 2014, 135 din cele 193 state membre ale ONU și 8 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au recunoscut statul Palestina, și întrucât 5 state membre ale UE au aprobat de curând viitoarea recunoaștere a Statului Palestina;

B.     întrucât UE a confirmat în mod repetat sprijinul său pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel, cu frontiere sigure și recunoscute, și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în pace și securitate, și a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți;

C.     întrucât recunoașterea unui stat palestinian trebuie să fie rezultatul unui acord bilateral – și a recunoașterii reciproce – între statele israelian și palestinian, de a avea un stat propriu și de a trăi între frontiere sigure;

D.     întrucât negocierile de pace dintre părți sunt în prezent înghețate; întrucât UE a invitat părțile să ia măsuri care să ducă la crearea unei atmosfere de încredere, necesară pentru a asigura negocieri veritabile, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice incitarea la acte de violență;

E.     întrucât absența unui cadru politic credibil este exploatată, ducând la o și mai mare radicalizare a pozițiilor ideologice și religioase;

F.     întrucât, ulterior Acordurilor de la Oslo din 1995, Cisiordania a fost împărțită administrativ în trei zone sau teritorii; întrucât zona C cuprinde cea mai mare parte a teritoriului Cisiordaniei; întrucât evoluțiile sociale și economice din Zona C au o importanță critică pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

G.     întrucât prezența palestiniană în Cisiordania, îndeosebi în Zona C și în Ierusalimul de Est, a fost subminată în mod injust de actualul conflict complex;

H.     întrucât coloniile israeliene sunt ilegale, conform dreptului internațional, și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instaurare a păcii;

I.      întrucât Israelul, a declarat în documentul său „Lege fundamentală: Ierusalimul, capitala Israelului” din 1980 că Ierusalimul este capitala completă și unită a Israelului, ceea ce contravine Rezoluției 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU;; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a menționat încă o dată că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului de viitoare capitală a ambelor state; întrucât evoluțiile actuale din Ierusalimul de Est scad probabilitatea și fezabilitatea practică a unui scenariu în care Ierusalimul ar deveni viitoarea capitală a celor două state; întrucât Ierusalimul de Est este desprins din ce în ce mai mult de Cisiordania, iar bazinul istoric din Ierusalim este desprins din ce în ce mai mult de restul Ierusalimului de Est;

J.      întrucât protejarea populației palestiniene și a drepturilor sale în Cisiordania, mai ales în Zona C, și în Ierusalimul de Est este de o importanță primordială pentru păstrarea viabilității soluției cu două state; întrucât expansiunea continuă a coloniilor și violența coloniștilor, restricțiile în materie de planificare și, în consecință, lipsa acută de locuințe, demolările de case, evacuările și strămutările, confiscarea pământurilor, accesul dificil la resurse naturale și lipsa serviciilor sociale și a asistenței de bază au un impact negativ semnificativ asupra condițiilor de viață ale palestinienilor;

K.     întrucât lipsa unui guvern palestinian unic și democrat și refuzul Hamas de a recunoaște Israelul ca stat și dreptul acestuia permanent de a exista, de a condamna violența și a accepta valabilitatea acordurilor israeliano-palestiniene precedente nu ajută la soluționarea pașnică a conflictului;

L.     întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu urmează linia verde, taie părți însemnate din teritoriul palestinian atât în Cisiordania, cât și în Ierusalimul de Est; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințe juridice ale construirii unui zid în teritoriul palestinian ocupat” afirmă că „construcția zidului construit de Israel … și regimul asociat acestuia contravin dreptului internațional”;

M.    întrucât beduinii arabi sunt persoane indigene care duc o viață sedentară, ocupându-se cu agricultura tradițională pe pământurile lor din moși-strămoși și care doresc să obțină o recunoaștere oficială și permanentă a situației și statutului lor unic; întrucât comunitățile de beduini arabi, amenințate de politicile Israelului care le subminează mijloacele de trai (printre aceste politici numărându-se și strămutarea forțată, sunt o populație deosebit de vulnerabilă atât în Teritoriile Palestiniene Ocupate, cât și în Negev;

N.     întrucât cu multe ocazii, inclusiv Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, UE și statele sale membre și-au reiterat angajamentul fundamental față de securitatea Israelului, condamnând cu cea mai mare fermitate actele de violență îndreptate în mod deliberat împotriva civililor, inclusiv atacurile cu rachete din Fâșia Gaza, și solicitând împiedicarea efectivă a contrabandei cu arme în Gaza;

1.      ia act de procesul în curs în rândul unui număr de state membre de a recunoaște Statul Palestina și își exprimă voința de a canaliza acest sprijin în direcția accelerării procesului de pace și a soluției cu două state, de preferat ca parte a unui acord negociat, acționând în coordonare cu ONU;

2.      solicită tuturor statelor membre și VP/ÎR să ajungă la o poziție comună a UE în această chestiune;

3.      solicită comunității internaționale, în mod special UE, să continue acțiunile coordonate ținând cont de preocupările, interesele și aspirațiile legitime ale Statului Israel și ale Palestinei;

4.      se arată profund îngrijorat de creșterea tensiunilor și violențelor la fața locului; face un apel la liderii politici din toate taberele să coopereze prin acțiuni concrete la dezamorsarea situației; condamnă toate atacurile teroriste recente și exprimă condoleanțe față de pierderile de vieți omenești și solicită Statului Israel să se abțină de la orice exercitare orbească a forței împotriva populației civile; solicită Autorității Palestiniene să condamne toate actele de terorism și să facă mai multe eforturi pentru a elimina discursurile care incită la ură și a preveni orice act de violență; solicită guvernului israelian să oprească expansiunea coloniilor și restricționarea drepturilor populației palestiniene din Cisiordania, mai ales în Zona C și în Ierusalimul de Est în ceea ce privește accesul la resurse naturale și servicii sociale și asistență socială de bază, factor esențial în menținerea viabilității soluției cu două state;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene, primului ministru al guvernului palestinian de consens național și Consiliului Legislativ Palestinian.