Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0349/2014

Predložena besedila :

B8-0349/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 62k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.597v01-00
 
B8-0349/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))  
B8-0349/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine ZN št. 67/19 iz leta 2012,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 18. novembra 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu z dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice z zasedanja Sveta za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je do 20. novembra 2014 palestinsko državo priznalo 135 od 193 držav članic ZN in osem od 28 držav članic Evropske unije in ker je pet držav članic EU pred nedavnim odobrilo prihodnjo priznanje palestinske države;

B.     ker je EU že večkrat potrdila, da podpira rešitev z dvema državama, po kateri bi Izrael z varnimi in priznanimi mejami ter sosednja neodvisna in demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti; ker je EU izjavila, da ne bodo priznane spremembe meja, ki so bile v veljavi do leta 1967, razen sprememb, o katerih se bosta strani dogovorili, vključno z vprašanjem Jeruzalema kot prestolnice obeh držav;

C.     ker morata Izrael in palestinska država priznanje palestinske države doseči s pomočjo dvostranskega sporazuma, pri čemer morata vzajemno priznavati samostojnost držav in njuno pravico do obstoja znotraj varnih meja;

D.     ker so neposredna mirovna pogajanja med stranema zastala; ker je EU obe strani pozvala, naj si s svojimi dejanji prizadevata za krepitev ozračja zaupanja, ki je potrebno za plodna pogajanja, se vzdržita dejanj, ki bi ogrozila verodostojnost procesa, ter preprečita hujskaštvo;

E.     ker se izkorišča dejstvo, da ni verodostojnega političnega okvira, kar vodi v še bolj utrjena ideološka in verska stališča;

F.     ker je bil Zahodni breg s sporazumi iz Osla leta 1995 upravno razdeljen na tri cone oziroma območja; ker območje C obsega največji del ozemlja Zahodnega brega; ker je socialni in gospodarski razvoj območja C bistvenega pomena za sposobnost preživetja prihodnje palestinske države;

G.     ker je bila navzočnost Palestincev na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu zaradi sedanjega kompleksnega konflikta neupravičeno ogrožena;

H.     ker so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in močno ovirajo prizadevanja za mir;

I.      ker je Izrael v svojem temeljnem zakonu o Jeruzalemu, glavnem mestu Izraela, iz leta 1980 Jeruzalem razglasil za nedeljivo in združeno glavno mesto Izraela, kar je v nasprotju z resolucijo št. 478 (1980) varnostnega sveta ZN; ker je Svet v sklepih z dne 14. maja 2012 ponovil, da je treba najti način, kako s pogajanji rešiti status Jeruzalema kot prihodnjega glavnega mesta dveh držav; ker so možnosti, da Jeruzalem postane prihodnje glavno mesto dveh držav, glede na sedanje dogajanje v vzhodnem Jeruzalemu v praksi vse manj verjetne in uresničljive; ker je vzhodni Jeruzalem vse bolj ločen od Zahodnega brega, hkrati pa je zgodovinsko jedro v Jeruzalemu vse bolj ločeno od preostalega dela vzhodnega Jeruzalema;

J.      ker je zaščita palestinskega prebivalstva in njegovih pravic na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu izrednega pomena za nadaljnjo uresničljivost rešitve z dvema državama; ker trenutna širitev naselbin, nasilje naseljencev, urbanistične omejitve in posledično hudo pomanjkanje stanovanj, rušenje hiš, prisilne izselitve in preselitve, zaplembe zemljišč, težaven dostop do naravnih virov ter pomanjkanje osnovnih socialnih storitev in pomoči občutno negativno vplivajo na življenjske razmere Palestincev;

K.     ker dejstvo, da Palestina nima enotne in demokratične vlade in da Hamas zavrača priznanje Izraela kot države in njegove pravice do stalnega obstoja, odpoved nasilju in priznanje veljavnosti prejšnjih izraelsko-palestinskih sporazumov, ne prispeva k prizadevanjem za mirno rešitev konflikta;

L.     ker je Izrael z izgradnjo ločevalnega zidu, ki ni v skladu z zeleno črto, odrezal precejšnje dele palestinskega ozemlja tako na Zahodnem bregu kot v vzhodnem Jeruzalemu; ker je v svetovalnem mnenju Mednarodnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju iz leta 2004 navedeno, da sta zid, ki ga na zasedenem palestinskem ozemlju gradi Izrael, ter z njim povezana ureditev v nasprotju z mednarodnim pravom;

M.    ker so arabski beduini staroselci, ki v stalnih naselbinah na zemlji svojih prednikov ohranjajo tradicionalno kmečko življenje in si prizadevajo za uradno in trajno priznanje svojega edinstvenega položaja in statusa; ker so arabske beduinske skupnosti, ki jih izraelska politika ogroža s spodkopavanjem njihovih virov preživetja in jih tudi prisilno premešča, posebej ranljive skupine prebivalstva tako na zasedenem palestinskem ozemlju kot v Negevu;

N.     ker so EU in države članice večkrat, tudi s sklepi Sveta z dne 14. maja 2012, ponovile trdno zavezanost varnosti Izraela in najstrožje obsodile namerno nasilje nad civilnim prebivalstvom, vključno z raketnimi napadi iz Gaze, ter pozvale k učinkovitemu preprečevanju tihotapljenja orožja v Gazo;

1.      je seznanjen s procesom priznanja palestinske države, ki trenutno poteka v več državah članicah, in izraža pripravljenost, da v sodelovanju z ZN to podporo usmeri k pospeševanju mirovnega procesa in rešitvi z dvema državama, po možnosti kot del dogovora, doseženega s pogajanji;

2.      poziva vse države članice in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj zavzamejo skupno stališče EU o tem vprašanju;

3.      poziva mednarodno skupnost, še zlasti pa EU, naj si prizadeva za usklajene dejavnosti in pri tem upošteva upravičene pomisleke, interese in pričakovanja Izraela in palestinske države;

4.      je zelo zaskrbljen zaradi vse večje napetosti in nasilja v regiji; poziva politične voditelje obeh strani, naj si v okviru konkretnih ukrepov skupaj prizadevajo za umiritev razmer; obsoja vse nedavne teroristične napade in izraža sožalje zaradi smrtnih žrtev; poziva Izrael, naj se vzdrži uporabe vsesplošne sile nad civilnim prebivalstvom; poziva Palestinsko oblast, naj obsodi vsa teroristična dejanja in si bolj prizadeva za odpravo sovražnega govora in preprečitev vseh nasilnih dejanj; poziva izraelsko vlado, naj zaustavi širitev naselbin in preneha omejevati pravice palestinskega prebivalstva na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in vzhodnem Jeruzalemu, ki zadevajo dostop do naravnih virov, osnovnih socialnih storitev in pomoči, saj so to bistveni predpogoji za nadaljnjo uresničljivost rešitve z dvema državama;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti, ministrskemu predsedniku palestinske vlade nacionalnega konsenza in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov