Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0357/2014

Predkladané texty :

B8-0357/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0103

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.606v01-00
 
B8-0357/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala, Richard Howitt v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))  
B8‑0357/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe, najmä uznesenie z 29. septembra 2011 o situácii v Palestíne(1) a uznesenie z 22. novembra 2012 o situácii v Gaze(2),

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 22. júla 2012 a zo 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na pripomienky vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej po zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. novembra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej o útoku na synagógu v štvrti Har Nof z 18. novembra 2014 a o teroristickom útoku v Jeruzaleme z 5. novembra 2014 a na vyhlásenie hovorkyne vysokej predstaviteľky EÚ o najnovšom vývoji na Blízkom východe z 10. novembra 2014,

–       so zreteľom na pripomienky vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej po jej stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom zo 7. novembra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej o najnovšom oznámení Izraela týkajúcom sa osád z 5. novembra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna po jeho telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a prezidentom Palestínskeho štátu Mahmúdom Abbásom z 20. novembra 2014,

–       so zreteľom na oznámenie švédskej vlády o oficiálnom uznaní Palestínskeho štátu z 30. októbra 2014,

–       so zreteľom na návrhy, ktoré schválila Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva 13. októbra 2014, írsky Senát 22. októbra 2014, španielsky Parlament 18. novembra 2014 a francúzske Národné zhromaždenie 2. decembra 2014, vyzývajúce ich príslušné vlády, aby uznali Palestínsky štát,

–       so zreteľom na rozhodnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 29. novembra 2012 udeliť Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu,

–       so zreteľom na rozhodnutie Knesetu z 8. decembra 2014 usporiadať v Izraeli 17. marca 2015 mimoriadne voľby,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nastolenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a v širšom meradle medzi Arabmi a Izraelčanmi je kľúčovou otázkou pre medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie už viac ako pol storočia;

B.     keďže po iniciatíve ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho, ktorá napriek všetkému úsiliu nepriniesla hmatateľné výsledky, a po vojne v pásme Gazy opäť došlo k zablokovaniu mierového procesu;

C.     keďže vo vákuu, ktoré spôsobil nedostatok pokroku v mierovom procese, sa napätie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi opäť zvyšuje, čo vedie k úmrtiam nevinných civilistov; keďže pri teroristickom útoku na synagógu v štvrti Har Nof 18. novembra 2014 prišlo o život päť osôb a niekoľko ďalších utrpelo zranenia; keďže tento útok nasledoval po iných teroristických a násilných činoch, ku ktorým došlo počas uplynulých týždňov;

D.     keďže v novembri 2012 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov udelilo Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu;

E.     keďže 30. októbra 2014 švédska vláda oznámila oficiálne uznanie Palestínskeho štátu; keďže Švédsko je prvým členským štátom EÚ, ktorý uznal Palestínsky štát; keďže osem ďalších členských štátov – Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovensko – uznalo Palestínsky štát už pred svojím vstupom do Európskej únie;

F.     keďže 13. októbra 2014 Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva schválila návrh, v ktorom vyjadrila svoj postoj, že „vláda by mala uznať Palestínsky štát existujúci vedľa Izraelského štátu, čím by prispela k zabezpečeniu dohodnutého riešenia v podobe existencie dvoch štátov“;

G.     keďže 22. októbra 2014 írsky Senát schválil návrh, v ktorom „vyzýva vládu, aby formálne uznala Palestínsky štát a podnikla všetky možné kroky na medzinárodnej úrovni s cieľom prispieť k zabezpečeniu životaschopného riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe existencie dvoch štátov“;

H.     keďže 18. novembra 2014 španielsky Parlament schválil návrh, v ktorom nalieha na vládu, aby uznala Palestínu ako štát, čo by malo byť dôsledkom procesu dohodnutého medzi príslušnými stranami, ktorý zaručuje mier a bezpečnosť pre obe tieto strany, dodržiavanie práv občanov a regionálnu stabilitu;

I.      keďže 2. decembra 2014 francúzske Národné zhromaždenie schválilo návrh, v ktorom vyzýva vládu, aby uznala Palestínsky štát s cieľom definitívne vyriešiť izraelsko-palestínsky konflikt, a to zabezpečením existencie dvoch štátov;

J.      keďže podobné iniciatívy sa začali vo viacerých ďalších európskych krajinách vrátane Belgicka, Dánska, Portugalska a Slovinska;

K.     keďže uznanie Palestínskeho štátu je v právomoci členských štátov;

L.     keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. septembra 2011 podporil a vyzval členské štáty EÚ, aby sa zjednotili v reakcii na legitímnu požiadavku Palestínčanov byť v Organizácii Spojených národov zastúpení ako štát;

M.    keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. novembra 2012 podporil snahu Palestíny stať sa nečlenským pozorovateľským štátom v Organizácii Spojených národov a vyzval členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby v tomto smere dospeli k dohode;

N.     keďže Európskej únii sa v uplynulých rokoch nepodarilo zohrať významnú politickú úlohu ako sprostredkovateľ v mierovom procese medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; keďže ministri zahraničných veci členských štátov sa na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. novembra 2014 rozhodli podporiť nové iniciatívy na obnovenie mierového procesu tým, že budú stavať na možnosti vytvoriť regionálny rámec v spolupráci s USA, členmi Bezpečnostnej rady OSN a kľúčovými arabskými krajinami ako Egypt, Jordánsko a Saudská Arábia;

O.     keďže Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch zo 17. novembra 2014 potvrdila, že budúci vývoj vzťahov EÚ s izraelským a palestínskym partnerom bude závisieť aj od ich angažovanosti, pokiaľ ide o dosiahnutie trvalého mieru založeného na riešení v podobe existencie dvoch štátov;

1.      naliehavo žiada všetky členské štáty EÚ, aby uznali Palestínsky štát, čo je krok, ktorý patrí do ich vnútroštátnych právomocí, a vyjadruje svoju plnú podporu úsiliu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Federicy Mogheriniovej uľahčiť spoločný prístup EÚ v tomto smere;

2.      nalieha aj na Izrael, aby uznal Palestínsky štát, a to pod podmienkou, že po tomto uznaní bude nasledovať dohoda o konečnom štatúte medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

3.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad stúpajúcim napätím medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; ostro odsudzuje všetky teroristické alebo násilné činy proti nevinným izraelským a palestínskym občanom - vrátane útoku na synagógu v štvrti Har Nof , pri ktorom 18. novembra 2014 zahynulo päť osôb, a opakujúcich sa násilných zrážok v oblasti Haram al-Šaríf/Chrámovej hory - a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; varuje pred hrozbou ďalšej eskalácie násilia na posvätných miestach, čo by mohlo viesť k premene izraelsko-palestínskeho konfliktu na náboženský konflikt; požaduje zmiernenie napätia a opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine nenásilnými prostriedkami; kladie dôraz na to, že každý násilný čin môže jedine podnietiť extrémizmus na oboch stranách;

4.      víta nedávnu návštevu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Federicy Mogheriniovej v Izraeli a Palestíne, ako aj jej odhodlanie aktívne sa zapájať do pozitívneho procesu, ktorého cieľom je prelomiť začarovaný kruh konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a vytvoriť politické podmienky pre skutočný pokrok v mierovom procese; podporuje závery Rady pre zahraničné veci zo 17. novembra 2014 a vyhlásenia vysokej predstaviteľky;

5.      zdôrazňuje, že uznanie Palestínskeho štátu zo strany členských štátov prispeje k obnoveniu mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré sa budú opierať o presvedčivú a serióznu angažovanosť oboch strán a povedú ku konkrétnym a hmatateľným výsledkom vo vymedzenom časovom rámci;

6.      opäť zdôrazňuje, že právo Izraelského štátu na existenciu v rámci bezpečných hraníc, ako aj právo Palestínčanov na sebaurčenie a na vlastný štát sú nespochybniteľné; v tomto duchu naďalej podporuje riešenie v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a Izraelský štát a s ním susediaci nezávislý, demokratický a životaschopný Palestínsky štát – zahŕňajúci pásmo Gazy, východný Jeruzalem a Predjordánsko – by existovali vedľa seba v mieri a bezpečí; zdôrazňuje, že riešenie v podobe existencie dvoch štátov je založené na vzájomnom uznaní oboch štátov a všeobecne na uznaní oboch štátov medzinárodným spoločenstvom; v tejto súvislosti pripomína význam Arabskej mierovej iniciatívy;

7.      vyzýva obe strany, aby sa zdržali všetkých krokov, ktoré by mohli oslabiť uskutočniteľnosť riešenia v podobe existencie dvoch štátov a vyhliadky naň, s osobitným zreteľom na budovanie izraelských osád a ich rozširovanie v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema a na pretrvávajúce vyvlastňovanie palestínskej pôdy a demoláciu palestínskeho majetku Izraelom;

8.      domnieva sa, že Európska únia by mala prevziať zodpovednosť a stať sa skutočným politickým aktérom a sprostredkovateľom v mierovom procese na Blízkom východe, a to aj prostredníctvom komplexnej európskej stratégie a plánu týkajúceho sa izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý by mohol byť predložený na medzinárodnej mierovej konferencii za účasti oboch strán a všetkých kľúčových regionálnych a medzinárodných aktérov;

9.      žiada EÚ, aby nepretržite podporovala Palestínčanov a pomáhala im pri budovaní inštitucionálnych kapacít; v tejto súvislosti opäť zdôrazňuje, že je dôležité upevniť autoritu palestínskej vlády konsenzu a jej správu v pásme Gazy a ukončiť izraelskú blokádu oblasti, pričom treba vyhovieť legitímnym bezpečnostným záujmom Izraela; je presvedčený, že reaktivácia a prípadné rozšírenie rozsahu a mandátu misií EU BAM Rafah a EUPOL COPPS by mohli k tomuto úsiliu významne prispieť;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy, predsedovi palestínskej vlády národného konsenzu a Palestínskej zákonodarnej rade.

(1)

Ú. v. EÚ C56E, 26.2.2013, s. 104.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0454.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia