Postupak : 2014/2893(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0358/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0358/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.20

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
10.12.2014
PE545.607v01-00
 
B8-0358/2014

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))


Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA))  
B8‑0358/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2014)07230),

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje)(1),

–       uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)(2),

–       uzimajući u obzir tehničke savjete o delegiranim aktima u vezi s Direktivom 2009/138/EZ koje su podnijeli Odbor europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (CEIOPS) / Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) o: kalibraciji iz direktive Solventnost II (CEIOPS-SEC-40-10), klasifikaciji vlastitih sredstava i prihvatljivosti (CP46), planiranju i kalibraciji podmodula rizika vlastitih vrijednosnih papira (CP69), postupanju s budućim premijama (CP30) i izračunu dodatka za rizik (CP42),

–       uzimajući u obzir činjenicu da Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku nije podnio prijedlog rezolucije kako bi u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika uložio prigovor na delegiranu uredbu,

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da se u članku 290. UFEU-a navodi da je svrha delegiranih akata dopuna ili izmjena određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni ili utvrđivanje jednakih uvjeta za provedbu odredbi utvrđenih u zakonodavnim aktima;

B.     budući da se u članku 101. Direktive 2009/138/EZ zahtijeva da su „u obzir uzeti svi mjerljivi rizici kojima je izloženo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranjeˮ te da bi „potrebni solventni kapital trebao odgovarati rizičnoj vrijednosti osnovnih vlastitih sredstava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sa stupnjem pouzdanosti od 99,5 % tijekom jednogodišnjeg razdobljaˮ;

C.     budući da se tom direktivom Komisiji dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata u određenim područjima i budući da je Komisija propisno zahtijevala od CEIOPS-a/EIOPA-e da dostavi tehničke savjete o tim područjima;

D.     budući da je CEIOPS/EIOPA Komisiji dostavio konačne savjete o: kalibraciji iz direktive Solventnost II (CEIOPS-SEC-40-10), klasifikaciji vlastitih sredstava i prihvatljivosti (CP46), planiranju i kalibraciji podmodula rizika vlastitih vrijednosnih papira (CP69), postupanju s budućim premijama (CP30) i izračunu dodatka za rizik (CP42);

E.     budući da je 10. listopada 2014. Komisija donijela delegiranu uredbu kojom je obuhvatila brojne ovlasti na temelju navedene Direktive i koja u nekoliko važnih slučajeva znatno odstupa od dostavljenih tehničkih savjeta, što je rezultiralo bitno manjim kalibracijama faktora rizika upotrijebljenima u standardnoj formuli za izračun potrebnog solventnog kapitala (SRC) od onih koje je preporučio CEIOPS/EIOPA;

F.     budući da Komisija nije formalno dostavila nijedan dokaz o tome da se navedene kalibracije temelje na načelu iz članka 101., nego je, umjesto toga, neformalno navela političke razloge za odstupanje od prvotnog savjeta CEIOPS-a/EIOPA-e o nekima od tih mjera;

G.     budući da u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe o EIOPA-i Parlament i Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u roku od tri mjeseca od datuma kad ga je Komisija donijela;

H.     budući da on neće stupiti na snagu ako Parlament ili Vijeće u razdoblju nadzora ulože prigovor na regulatorni tehnički standard;

I.      budući da se u članku 105. stavku 4. Poslovnika navodi da ako unutar razdoblja od deset radnih dana prije početka sjednice tijekom koje srijeda pada prije datuma isteka roka iz stavka 5. i najbliža mu je nadležni odbor ne podnese prijedlog rezolucije, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu koji treba uvrstiti u dnevni red gore navedene sjednice;

J.      budući da Odbor za ekonomska i monetarna pitanja do 5. prosinca 2014. nije podnio takvu rezoluciju, to znači da se članak 105. stavak 4. Poslovnika primjenjuje na rezoluciju podnesenu za plenarnu sjednicu u prosincu 2014. godine;

1.      ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu.

(1)

SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

(2)

SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti