Návrh usnesení - B8-0359/2014Návrh usnesení
B8-0359/2014

NÁVRH USNESENÍ o uznání palestinské státnosti

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Bas Belder za skupinu ECR

Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0359/2014
Předložené texty :
B8-0359/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0359/2014

Usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinské státnosti

(2014/2964(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického, celistvého a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a vyzvala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad zvyšujícím se napětím a rostoucím násilím v regionu; odsuzuje všechny nedávné teroristické útoky; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí, včetně rodin, jejichž členové přišli o život dne 18. listopadu 2014 v důsledku útoku na synagogu v Jeruzalémě;

2.      trvá na tom, že existence dvou států může být jediným životaschopným řešením vedoucím k trvalému míru a stabilitě; se znepokojením bere na vědomí jednostranné vyhlášení nezávislosti, které nepředstavuje řešení, které by mohlo být trvalé; znovu opakuje, že diplomatický přístup pod záštitou Kvartetu pro Blízký východ, který by zahrnoval přímá jednání mezi Izraelci a Palestinci, je pro dosažení mírového řešení konfliktu a uznání palestinské státnosti nezbytný;

3.      zdůrazňuje skutečnost, že nezbytnou součástí harmonického řešení je uznání práva Izraele na jeho existenci ze strany Palestinců a zaručení jeho legitimních bezpečnostních zájmů; připomíná, že EU by si přála, aby Gaza byla řízena palestinskou samosprávou, prosazovala právo a pořádek a respektovala demokratické hodnoty a zásady, a trvá na tom, že všechny ozbrojené skupiny, které nejsou pod kontrolou palestinské samosprávy v Gaze, musí být odzbrojeny;

4.      opět vyjadřuje porozumění s Izraelci a Palestinci, kteří jsou znechuceni napjatou politickou situací, které každý den čelí, a uznává, že většina izraelských a palestinských občanů touží pouze po tom, aby jejich běžný život mohl probíhat v míru a bezpečí;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.