Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0359/2014

Pateikti tekstai :

B8-0359/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 54k
10.12.2014
PE545.608v01-00
 
B8-0359/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Bas Belder ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))  
B8‑0359/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;

1.      yra labai susirūpinęs dėl regione didėjančios įtampos ir smurto; smerkia visus neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius; reiškia užuojautą aukų šeimoms, įskaitant žuvusiuosius per 2014 m. lapkričio 18 d. įvykdytą aktą Jeruzalės sinagogoje;

2.      mano, kad dviejų valstybių sambūviu grindžiamas sprendimas yra vienintelė perspektyva siekiant ilgalaikės taikos ir stabilumo; susirūpinęs pažymi, kad vienašalis nepriklausomybės paskelbimas neleis surasti tvaraus sprendimo; pabrėžia, kad norint pasiekti taikų konflikto sprendimą ir Palestinos valstybingumo pripažinimą būtina remiant Artimųjų Rytų ketvertui panaudoti diplomatinius gebėjimus, kurie apimtų tiesiogines izraeliečių ir palestiniečių derybas;

3.      pabrėžia tai, kad norint pasiekti subalansuotą sprendimą būtina, kad palestiniečiai pripažintų Izraelio teisę egzistuoti ir ginti savo teisėtus saugumo ir saugos interesus; primena, kad ES nori, kad Gazoje įsitvirtintų Palestinos Administracija, kuri įgyvendintų teisėtvarką bei laikytųsi demokratinių vertybių ir principų, ir primygtinai ragina, kad visos Gazoje veikiančios ginkluotosios grupuotės, kurių Palestinos Administracija nekontroliuoja, nusiginkluotų;

4.      dar kartą reiškia užuojautą izraeliečiams ir palestiniečiams, kurie kasdien kenčia nuo politinės įtampos, ir pripažįsta, kad dauguma Izraelio ir Palestinos piliečių tik nori taikiai ir saugiai gyventi savo kasdienį gyvenimą;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika