Forslag til beslutning - B8-0412/2014Forslag til beslutning
B8-0412/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel i Europa: revision af den liste, Kommissionen har udarbejdet som bilag til forordning (EF) nr. 1071/2009

  17.12.2014

  forretningsordenens artikel 133

  Mara Bizzotto

  B8‑0412/2014

  Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel i Europa: revision af den liste, Kommissionen har udarbejdet som bilag til forordning (EF) nr. 1071/2009

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

  A.     der henviser til, at Kommissionen i juni 2014 færdiggjorde en liste, der er føjet som bilag til forordning (EF) nr. 1071/2009 og opregner de alvorlige overtrædelser af EU-reglerne, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere anses for at opfylde vandelskravet;

  B.     der henviser til, at vejtransportvirksomhedernes brancheorganisationer imidlertid hævder, at den nævnte liste ikke egner sig til at løse branchens problemer, fordi den ikke medregner cabotagekørsel, der dermed fortsat tolereres og ikke indebærer ikke-opfyldelse af vandelskravet; ligesom listen ikke tager højde for den mangelfulde efterlevelse af EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning, som systematisk overtrædes via rutinemæssig ansættelse af chauffører gennem fiktive datterselskaber, omgåelse af forpligtelserne til betaling af arbejdsgiverbidrag samt ansættelse og anvendelse af underbetalte chauffører.

  1.      opfordrer Kommissionen til at gennemgå bestemmelserne for at afhjælpe manglerne og tilpasse dem til de behov, som vejtransportbranchen gentagne gange har peget på.