Eljárás : 2014/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0001/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0001/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 121kWORD 55k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően,

az eljárási szabályzat 37. cikkének (3) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás alapján,


a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP))


Szájer József, Lara Comi a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról (2014/2829(RSP))  
B8‑0001/2015/REV

Az Európai Parlament,

–       tekintettel „A Bizottság 2015. évi munkaprogramja – Új kezdet” című bizottsági közleményre (COM(2014)0910) és annak 1–4. mellékleteire,

–       tekintettel az Európai Tanács 2014. június 26–27-i és 2014. december 18-i üléseinek következtetéseire,

–       tekintettel a Bizottság elnökének és első alelnökének a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról szóló 2014. december 16-i közleményére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 37. cikkének (3) bekezdésére,

A.     mivel a legfontosabb politikai célkitűzéseket meg kell feleltetni a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoknak;

B.     mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamokkal együtt végrehajtott uniós politikának és fellépéseknek valódi hatást lehet és kell gyakorolniuk a polgárok abban történő támogatása érdekében, hogy képesek legyenek elébe menni a gyorsan változó társadalmi körülményeknek és reagálni tudjanak azokra;

C.     mivel Európának el kell köteleznie magát a fenntartható növekedést biztosító szociális piacgazdaság modellje mellett, hogy a következő nemzedék adósságok helyett munkahelyekhez jusson;

1.      üdvözli a Bizottság munkaprogramját, és hangsúlyozza, hogy az állampolgárokra és vállalatokra rótt adminisztratív terhek jelentős mértékű csökkentése csak a jogalkotási javaslatok számának csökkentésével és a legfontosabb célkitűzésekre történő összpontosítással valósítható meg;

2.      üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy a lehető leghamarabb ismertesse 2015. évi munkaprogramját, mivel ezáltal tanúbizonyságot tett arról, hogy kész gyorsan cselekedni, és üdvözli a munkahely-, növekedés- és beruházásorientált munkaprogramot, amely a Bizottság által 2014 novemberében benyújtott politikai iránymutatások 23 konkrét javaslatba történő átültetése;

3.      határozott meggyőződése, hogy az erőfeszítéseket néhány kiemelt célkitűzésre kell összpontosítani, és sürgeti a Bizottságot, hogy tartózkodjon a nem alapvetően fontos kezdeményezések megtételétől;

4.      támogatja a módszerváltoztatást, amelynek célja felkészülni a források olyan elavult vagy irreleváns jogalkotási javaslatokra történő elpazarolásának elkerülése, amelyek immár nem felelnek meg az uniós polgárok prioritásainak és problémáinak;

5.      szorgalmazza ezért egyrészt a bürokratikus terhek költségeinek 25%-os csökkentését, másrészt független értékelések elkészítését az új javaslatok adminisztratív terheinek és kapcsolódó költségeinek megállapítása érdekében, beleértve a kötelező kkv-tesztet, mivel mindkét intézkedés hozzájárul a bürokrácia valamennyi – európai, nemzeti és regionális – szinten történő megszüntetéséhez a gazdasági szereplők és polgárok mindennapi életében;

6.      kitart amellett, hogy a meglévő jogszabályokat teljes körűen, gyorsan és hatékonyan végre kell hajtani olyan területeken, mint az egységes piac, a környezetvédelmi szabályozás, a pénzügyi és bankszektor, valamint a közelmúltban felülvizsgált KAP, közös halászati politika és kohéziós politika;

7.      határozottan támogatja az adócsalás és adókijátszás elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket, és hangsúlyozza, hogy az adófizetők pénzének hatékonyabb felhasználására és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló további intézkedésekre van szükség;

8.      úgy véli, hogy az Unió szociális, környezeti és fogyasztóvédelmi normáit tiszteletben tartó, nagyratörő, kiegyensúlyozott és átfogó transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel (TTIP) kapcsolatos gyors előrelépés kulcsfontosságú az új növekedési lehetőségek biztosításához; további előrelépést sürget más kereskedelmi megállapodások esetében, valamint a WTO bali megállapodáscsomagjának ratifikálása és végrehajtása tekintetében; hangsúlyozza a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) ipari dimenziójának fontosságát;

9.      támogatja a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás felülvizsgálatát, amint azt már több alkalommal sürgette, valamint a jogalkotási folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében a javasolt, a Bizottsággal és a Tanáccsal közös középtávú tervezést;

10.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat