Postopek : 2014/2829(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0001/2015

Predložena besedila :

B8-0001/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 117kWORD 54k
12.1.2015
PE545.680v01-00
 
B8-0001/2015/REV

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o delovnem programu Komisije za leto 2015 (2014/2829(RSP))


József Szájer, Lara Comi v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o delovnem programu Komisije za leto 2015 (2014/2829(RSP))  
B8-0001/2015/REV

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Delovni program Komisije za leto 2015 – Nov začetek (COM(2014)0910) in njegovih prilog od 1 do 4,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014 ter 18. decembra 2014,

–       ob upoštevanju izjave predsednika in prvega podpredsednika Komisije z dne 16. decembra 2014 o delovnem programu Komisije za leto 2015,

–       ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.     ker je treba za politične prednostne naloge zagotoviti ustrezna finančna sredstva;

B.     ker je treba politiko EU in ukrepe skupaj z državami članicami ter v skladu z načelom subsidiarnosti izvajati tako, da se dosežejo oprijemljivi rezultati pri pomoči državljanom, da lahko predvidijo hitre spremembe v družbi in se nanje odzovejo;

C.     ker mora biti Evropa zavezana modelu socialnega tržnega gospodarstva, ki zagotavlja trajnostno rast, da bi prihodnjim generacijam zagotovili delovna mesta, ne pa dolgov;

1.      pozdravlja delovni program Komisije in poudarja, da bomo znatno zmanjšanje upravnega bremena za državljane in podjetja lahko dosegli le tako, da bomo zmanjšali število zakonodajnih predlogov in se osredotočili na najpomembnejše prednostne naloge;

2.      pozdravlja odločitev Komisije, da delovni program za leto 2015 predloži čim prej, s čimer je pokazala, da je pripravljena nemudoma ukrepati; pozdravlja tudi, da je njen program, ki vsebuje 23 konkretnih predlogov, oblikovanih na podlagi političnih smernic, ki jih je Komisija predložila novembra 2014, usmerjen v ustvarjanje delovnih mest, rast in naložbe;

3.      je trdno prepričan, da je treba prizadevanja osredotočiti na nekaj glavnih prednostnih nalog, in poziva Komisijo, naj se vzdrži sprejemanja nebistvenih pobud;

4.      podpira spremembo metode, s katero naj bi razčistili stvari in tako preprečili trošenje sredstev za zastarele in neustrezne zakonodajne predloge, ki niso več skladni s prednostnimi nalogami in ne dajejo odgovorov na pomisleke državljanov EU;

5.      zato poziva k 25-odstotnemu zmanjšanju stroškov birokratskega bremena in k izvedbi neodvisne ocene, na podlagi katere bi izmerili upravno breme in s tem povezane stroške novih predlogov, vključno z obveznim testom za mala in srednja podjetja; tako bi zmanjšali birokracijo na vseh ravneh (evropski, nacionalni in regionalni) ter za vse gospodarske subjekte in državljane v njihovem vsakodnevnem življenju;

6.      vztraja, da je treba veljavno zakonodajo na področjih, kot so enotni trg, okoljsko pravo, finančni in bančni sektor ter nedavno revidirana skupna kmetijska in ribiška politika ter kohezijska politika, izvajati v celoti, hitro in učinkovito;

7.      odločno podpira ukrepe za boj proti davčnim goljufijam in utajam ter poudarja, da je treba davkoplačevalski denar uporabiti učinkoviteje in da je treba sprejeti dodatne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije;

8.      meni, da je hiter napredek, povezan z ambicioznim, uravnoteženim in celovitim čezatlantskim partnerstvom za trgovino in naložbe, ki spoštuje socialne, okoljske in potrošniške standarde EU, bistven za zagotovitev novih priložnosti za rast; poziva k nadaljnjemu napredku v drugih trgovinskih pogajanjih ter k ratifikaciji in izvajanju balijskega svežnja, sprejetega v okviru Svetovne trgovinske organizacije; poudarja pomen industrijske razsežnosti evropske varnostne in obrambne politike;

9.      podpira spremembo medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, k čemur je že večkrat pozval, in predlagano pripravo programa skupaj s Komisijo in Svetom, s katerim bi povečali učinkovitost zakonodajnega postopka;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov