Návrh usnesení - B8-0006/2015Návrh usnesení
B8-0006/2015

NÁVRH USNESENÍ o případu dvou příslušníků italského námořnictva

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0006/2015

Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0006/2015
Předložené texty :
B8-0006/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0006/2015

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva

(2015/2512(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její dodatečné protokoly,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o námořním právu,

–       s ohledem na všechna prohlášení Komise a její místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o případu příslušníků italského námořnictva Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství[1],

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 došlo ve vodách u indického pobřeží k incidentu, při němž byli zabiti dva místní rybáři, za což měli být odpovědní dva italští námořní důstojníci – Massimiliano Latorre a Salvatore Girone –, kteří byli posléze zatčeni; vzhledem k tomu, že oba důstojníci se nacházeli na palubě italského ropného tankeru Enrica Lexie v rámci boje proti pirátství;

B.     vzhledem k tomu, že tak došlo k mezinárodnímu incidentu, který se vyznačuje absolutní nejistotou ohledně budoucnosti obou Italů, jelikož za celé téměř tři roky nebyla v souvislosti s danou střelbou stále vznesena formální žaloba;

C.     vzhledem k tomu, že dne 12. září 2014 umožnila Indie panu Latorremu vrátit se na čtyři měsíce do Itálie za účelem léčby, poté co ve vazbě prodělal mrtvici; vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 2015 podstoupil pan Latorre operaci srdce, která mu měla pomoci, avšak vzhledem k tomu, že nadále potřebuje lékařskou péči; vzhledem k tomu, že pan Girone je stále v Indii;

D.     vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 zamítl Nejvyšší soud v Novém Dillí žádost obou námořníků o uvolnění podmínek jejich dočasného propuštění; vzhledem k tomu, že pan Latorre požádal o prodloužení svého pobytu v Itálii za účelem léčby a pan Girone požádal o možnost strávit Vánoce se svou rodinou;

E.     vzhledem k tomu, že neuvěřitelné zpoždění v procesu a skutečnost, že proti oběma italským vojenským důstojníkům nebyla vznesena žaloba, představuje porušení lidských práv;

F.     vzhledem k tomu, že italská vláda ostře kritizovala jednání indických orgánů, a vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2014 oznámil italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni naléhavé odvolání italského velvyslance v Indii za účelem konzultace;

G.     vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 tehdejší místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová odsoudila jednání indických orgánů a vyzvala indickou vládu, aby nalezla rychlé a uspokojivé řešení v souladu s Úmluvou OSN o námořním právu a s mezinárodním právem;

H.     vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová zdůraznila, že tento případ by mohl mít dopad na vztahy mezi EU a Indií;

I.      vzhledem k tomu, že dne 10. května 2012 přijal Parlament usnesení o námořním pirátství, v němž se v odstavci 30 uvádí, že „v souladu s mezinárodním právem se na volném moři ve všech případech, včetně kroků podniknutých při potírání pirátství, pro dotčená plavidla i vojenský personál na jejich palubě použije vnitrostátní jurisdikce státu vlajky“, a konstatuje, že „zadržení osob nebo plavidel, a to i v případě vyšetřování, může nařídit výhradně orgán státu vlajky“;

J.      vzhledem k tomu, že oba příslušníci námořnictva jsou občany EU, a vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 vykonávali své úkoly v rámci boje proti pirátství;

K.     vzhledem k tomu, že EU hraje ústřední roli v dodržování lidských práv v Evropě i na mezinárodní úrovni;

1.      odsuzuje jednání indických orgánů v případě obou příslušníků italského námořnictva a domnívá se, že nevznesení žaloby proti oběma vojákům a neuvěřitelné zpoždění procesu představuje porušení lidských práv;

2.      vyjadřuje značné obavy ohledně právní nejistoty v souvislosti s případem obou italských námořníků, kteří po třech letech stále čekají, co s nimi bude;

3.      podporuje úsilí italské vlády o nalezení řešení tohoto případu, nicméně je přesvědčen, že i EU má povinnost zasáhnout a chránit práva svých občanů;

4.      důrazně žádá konečný návrat obou příslušníků námořnictva do Itálie a uplatnění vnitrostátní jurisdikce státu vlajky v souladu s mezinárodním právem, jak bylo dříve požadováno v jeho usnesení ze dne 10. května 2012;

5.      naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicu Mogheriniovou, aby přijala veškerá nezbytná opatření na ochranu obou příslušníků italského námořnictva a usilovala o urychlené a uspokojivé vyřešení tohoto případu;

6.      žádá Komisi a Radu, aby v rámci dvoustranných vztahů s Indií přikládaly tomuto případu nejvyšší důležitost a v případě nutnosti zvážily zavedení restriktivních opatření, která by pomohla tento případ vyřešit;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a vládě a parlamentu Indie.