Procedūra : 2015/2512(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0006/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0006/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 148kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.686v01-00
 
B8-0006/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))  
B8‑0006/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās papildprotokolus,

–       ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju,

–       ņemot vērā visus Komisijas un tās priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par Itālijas jūrnieku Massimiliano Latorre un Salvatore Girone lietu,

–       ņemot vērā 2012. gada 10. maija rezolūciju par jūras pirātismu(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2012. gada 15. februārī Indijas piekrastes ūdeņos notika negadījums, kurā tika nogalināti divi vietējie zvejnieki, un tā kā divi Itālijas jūras spēku virsnieki Massimiliano Latorre un Salvatore Girone tika uzskatīti par atbildīgajiem šajā negadījumā un arestēti; tā kā abi virsnieki atradās uz Itālijas naftas tankkuģa Enrica Lexie pirātisma apkarošanas operācijas laikā;

B.     tā kā izraisījās starptautisks incidents, ko joprojām raksturo absolūta neskaidrība par abu Itālijas pilsoņu nākotni, ņemot vērā to, ka gandrīz trīs gadus vēlāk nav izteiktas oficiālas apsūdzības saistībā ar apšaudi;

C.     tā kā 2014. gada 12. septembrī Indija atļāva M. Latorre atgriezties Itālijā, lai četrus mēnešus saņemtu medicīnisko aprūpi pēc tam, kad viņš cieta trieku, atrodoties apcietinājumā; tā kā 2015. gada 6. janvārī M. Latorre tika veikta sirds operācija, lai uzlabotu viņa veselības stāvokli, taču tā kā viņam joprojām ir nepieciešama medicīniskā aprūpe; tā kā S. Girone joprojām atrodas Indijā;

D.     tā kā 2014. gada 16. decembrī Ņūdeli Augstākā tiesa noraidīja abu jūrnieku lūgumus mīkstināt viņu pagaidu brīvībai piemērotos nosacījumus; tā kā M. Latorre lūdza pagarināt viņa uzturēšanās laiku Itālijā veselības aprūpes nolūkā un S. Girone lūdza atļauju pavadīt Ziemassvētku laiku ar savu ģimeni;

E.     tā kā neiedomājamā kavēšanās ar lietas izskatīšanu un jebkādas apsūdzības trūkums pret abiem Itālijas bruņoto spēku virsniekiem ir cilvēktiesību pārkāpums;

F.     tā kā Itālijas valdība ir asi kritizējusi Indijas iestāžu rīcību un tā kā 2014. gada 17. decembrī Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni paziņoja, ka steidzami atsauc Itālijas vēstnieku Indijā, lai apspriestos;

G.     tā kā 2014. gada 15. oktobrī toreizējā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Catherine Ashton nosodīja Indijas iestāžu rīcību, mudinot Indijas valdību rast ātru un apmierinošu risinājumu saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju un starptautiskajām tiesībām;

H.     tā kā 2014. gada 16. decembrī PV/AP Federica Mogherini uzsvēra, ka šī lieta varētu ietekmēt ES un Indijas attiecības;

I.      tā kā 2012. gada 10. maijā Parlaments pieņēma rezolūciju par jūras pirātismu, un tās 30. punktā ir paziņots, ka „saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem visos gadījumos, arī tajos, kad starptautiskajos ūdeņos tiek veiktas darbības pirātisma apkarošanai, kuģiem un uz tiem izvietotajam militārajam personālam piemēro attiecīgā kuģa karoga valsts jurisdikciju”, un norādīts, ka „kuģa arestu vai aizturēšanu nedrīkst pieprasīt nekādas citas iestādes, kā vien šīs kuģa karoga valsts iestādes, arī tad, ja tas tiek darīts izmeklēšanas nolūkos”;

J.      tā kā abi jūrnieki ir ES pilsoņi un tā kā 2012. gada 15. februārī viņi pildīja savus pirātisma apkarošanas pienākumus;

K.     tā kā ES ir centrālā loma cilvēktiesību ievērošanā gan Eiropā, gan starptautiskā līmenī,

1.      pauž nožēlu par Indijas iestāžu rīcību attiecībā uz Itālijas jūrnieku lietas izskatīšanu un uzskata, ka jebkādas apsūdzības trūkums pret abiem kareivjiem un neiedomājamā lietas novilcināšana ir cilvēktiesību pārkāpums;

2.      pauž dziļas bažas par juridisko nenoteiktību, kas vērojama Itālijas jūrnieku lietā, kuri pēc trim gadiem joprojām ir neziņā par savu turpmāko likteni;

3.      atbalsta Itālijas valdības centienus panākt lietas atrisinājumu, taču uzskata, ka arī ES ir pienākums iesaistīties, lai aizsargātu savu pilsoņu tiesības;

4.      stingri pieprasa abu jūrnieku galīgo atpakaļnosūtīšanu uz Itāliju un karoga valsts jurisdikcijas piemērošanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, kā tas jau iepriekš aicināts 2012. gada 10. maija rezolūcijā;

5.      mudina PV/AP Federica Mogherini veikt visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu abus Itālijas jūrniekus, un steidzami censties panākt apmierinošu lietas atrisinājumu;

6.      aicina Komisiju un Padomi to divpusējās attiecībās ar Indiju jūrnieku lietai piešķirt vislielāko nozīmi un, ja nepieciešams, apsvērt ierobežojošus pasākumus nolūkā veicināt risinājumu;

7.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un Indijas valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 261 E, 10.9.2013., 34. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika