Postupak : 2014/2965(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0008/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0008/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0011

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 140kWORD 86k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE545.688v01-00
 
B8-0008/2015/rev.

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Ukrajini (2014/2965(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Tibor Szanyi, Boris Zala u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Ukrajini (2014/2965(RSP))  
B8‑0008/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 18. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir ishod prvog sastanka Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Ukrajine održanog 15. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir 8. izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 15. prosinca 2014. o stanju ljudskih prava u Ukrajini i izvješće br. 22 Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja od 26. prosinca 2014. o stanju u Ukrajini,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 17. studenog 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. listopada 2014.,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu ukrajinskog predsjednika, Europskog vijeća i Europske komisije od 31. listopada 2014. povodom početka privremene primjene Sporazuma o pridruživanju,

–       uzimajući u obzir izjavu o preliminarnim rezultatima i zaključcima o prijevremenim parlamentarnim izborima u Ukrajini, koju je 27. listopada 2014. objavila Međunarodna misija za promatranje izbora, te konačno izvješće Misije OESS-a/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za promatranje izbora od 19. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir svoje najnovije rezolucije o stanju u Ukrajini,

–       uzimajući u obzir Protokol iz Minska od 5. rujna 2014. i Memorandum iz Minska od 19. rujna 2014;

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je Ukrajina i dalje suočena s ozbiljnim političkim, sigurnosnim i društveno-gospodarskim izazovima; budući da sukob u istočnoj Ukrajini predstavlja ozbiljnu prepreku stabilizaciji, razvoju i blagostanju zemlje;

B.     budući da se sukob u istočnoj Ukrajini nastavlja, iako u manjem opsegu nego ranije, unatoč objavi prekida vatre od 5. rujna 2014. i ponovnom zalaganju za takav prekid u prosincu; budući da se prema procjenama UN-a broj žrtava popeo na više od 4 750 te da je zbog sukoba više od 610 000 osoba interno raseljeno u Ukrajini i da ima gotovo 600 000 izbjeglica u susjednim zemljama, od kojih je većina u Rusiji;

C.     budući da nakon djelomičnog povlačenja nezakonitih ruskih postrojbi OESS nadzire u studenom ponovno potvrđeno prenošenje znatne količine teškog naoružanja i prelazak postrojbi bez oznaka pripadnosti preko rusko-ukrajinske granice; budući da je povlačenje nezakonitih vojnih formacija i vojne opreme te militanata i plaćenika s ukrajinskog teritorija ključna odredba Protokola iz Minska;

D.     budući da su ukrajinske vlasti održale prijevremene parlamentarne izbore 26. listopada 2014. u skladu s međunarodnim obvezama; budući da, upravno suprotno tome, nezakonitima i nelegitimnima treba smatrati „predsjedničke i parlamentarne izbore” održane 2. studenog 2014. u „Narodnoj Republici Donjeck” i „Narodnoj Republici Lugansk” uz kršenje ukrajinskog Ustava te slova i duha Protokola iz Minska; budući da se održavanje tih izbora negativno odrazilo na mir i proces pomirenja;

E.     budući da je humanitarno stanje u regiji Donbas i dalje zabrinjavajuće; budući da je pristup humanitarne pomoći i dalje ograničen te da se interno raseljene osobe suočavaju sa znatnim problemima; budući da su nedaće civilnog stanovništva sve veće zbog zime; budući da je potrebna međunarodna pomoć kako bi se izbjegla humanitarna kriza;

1.      žali zbog činjenice što se međunardno pravo o ljudskim pravima i međunarodno humanitarno pravo i dalje krše u istočnoj Ukrajini i na Krimu te što je broj interno raseljenih osoba znatno porastao od najave prekida vatre 5. rujna; osuđuje sve slučajeve prisilnog nestanka, mučenja i zlostavljanja te ustraje u tome da se prijave o upotrebi kasetnog streljiva u urbanim i ruralnim područjima mora temeljito istražiti; poziva ukrajinsku vladu i sve uključene u neprijateljstva u istočnim regijama Donjeck i Lugansk da provode preporuke Promatračke misije UN-a za ljudska prava u Ukrajini; pozdravlja donošenje dugoočekivanog Zakona o interno raseljenim osobama, koji sadrži odredbe o socijalnoj potpori i zaštiti prijavljenih interno raseljenih osoba, kao i odluku o savjetovanju sa stručnjacima iz EU-a u okviru mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a koji bi ukrajinske vlasti savjetovali o pitanjima povezanima s interno raseljenim osobama;

2.      poziva da se i dalje dostavlja humanitarna i druga pomoć stanovništvu pogođenom sukobom; podsjeća da isporuku humanitarne pomoći istočnoj Ukrajini treba izvršiti u potpunosti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom te načelima ljudskosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, kao i u uskoj suradnji s ukrajinskom vladom, UN-om i Međunarodnim odborom Crvenog križa; poziva Rusiju da dozvoli međunarodne preglede humanitarnih konvoja na putu prema Donbasu kako bi se otklonile sumnje o njihovu sadržaju;

3.      ponovo potvrđuje svoju potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, jedinstvu i neovisnosti Ukrajine; osuđuje stalni dotok oružja, opreme i postrojbi preko ruskih granica, naglašava da on mora odmah biti obustavljen i da u skladu s Protokolom iz Minska sve nezakonite strane snage, plaćenici i sva vojna oprema moraju napustiti istočnu Ukrajinu;

4.      potiče sve strane da bez daljnjeg odlaganja u potpunosti provode Protokol iz Minska i time pokažu svoje istinsko zalaganje za smanjenje napetosti i krajnju suzdržanost; poziva Rusiju da dozvoli međunarodni nadzor rusko-ukrajinske granice, da upotrijebi svoj utjecaj na separatiste kako bi se zajamčilo njihovo poštovanje prekida vatre te da kontruktivno radi na provedbi mjera dogovorenih u Minsku; potiče na usvajanje mjera za izgradnju povjerenja kojima se podupiru napori za mir i pomirbu; u ovom kontekstu ističe važnost inkluzivnog političkog dijaloga i ekonomskog programa za oporavak gospodarstva u Donbasu;

5.      podupire nastavak diplomatskih napora normandijskog formata i pozdravlja planirani sastanak čelnika Njemačke, Frnacuske, Ukrajine i Rusije u Astani 15. siječnja 2015., u nadi da će on dovesti do konkretnih rezultata;

6.      s veseljem očekuje raspravu Europskog vijeća 19. siječnja o budućnosti odnosa EU-a s Rusijom; poziva predsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije i države članice da odaberu pristup u kojem se principijelan i čvrst prema suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i načelima međunarodnog prava nadopunjuje određenim stupnjem strateške fleksibilnosti koji omogućuje dogovorno postizanje rješenja krize u istočnoj Ukrajini, a uzima u obzir potencijalne opasnosti od daljnje ekonomske i političke izolacije Rusije; ponavlja da su jedinstvo i usklađenost među državama članicama EU-a preduvjet za uspjeh strategije EU-a za Rusiju; u tom kontekstu poziva vlade država članica da se suzdrže od jednostranog postupanja i retorike te da intenziviraju napore oko usvajanja zajedničkog europskog stajališta prema Rusiji;

7.      podržava nepristran rad posebne promatračke misije OESS-a i pohvaljuje njezino izvještavanje; potiče sukobljene strane da ne ometaju rad Posebne promatračke misije i poziva članice OESS-a da se pobrinu da misija dobije svu potrebnu opremu i osoblje za obavljanje svog mandata te da poveća svoje promatračke sposobnosti i kapacitete radi olakšavanja dijaloga na terenu;

8.      pozdravlja sporazum o razmjeni zatvorenika postignut u Minsku 24. prosinca 2014. te preliminarni dogovor o sazivanju novog sastanka kontaktne skupine za rješavanje situacije u Donbas što je prije moguće; izražava zadovoljstvo što je razmjena zatvorenika već obavljena i poziva sukobljene strane da ubrzaju razmjenu ostalih zatvorenika prema načelu „svi za sve”;

9.      podržava politiku nepriznavanja ruskog nezakonitog pripajanja Krima i, u tom kontekstu, s odobravanjem prima na znanje nedavno donesene dodatne sankcije na ulaganje, usluge i trgovinu s Krimom i Sevastopoljem;

10.    smatra da sankcije trebaju biti dio šireg pristupa EU-a prema Rusiji i dio nastojanja predsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije da se ponovo pokrene dijalog s Moskvom; podsjeća na to da je jedini cilj ovih sankcija prisiliti rusku vladu da promijeni svoju aktualnu politiku i da konstruktivno doprinese mirnom rješenju ukrajinske krize; ističe da nastavak, jačanje ili reverzibilnost restriktivnih mjera EU-a ovisi o ruskom stavu i o stanju u Ukrajini;

11.    pozdravlja to što su prijevremeni parlamentarni izbori u Ukrajini održani 26. listopada propisno i u skladu s međunarodnim standardima unatoč sigurnosnim izazovima i političkim okolnostima te pozdravlja formiranje velike proeuropske koalicije s ustavnom većinom u parlamentu Ukrajine (Verhovna Rada); snažno potiče novu vladu i parlament Ukrajine da usvoje i provedu prijeko potrebne političke i društveno-gospodarske reforme bez odgađanja kako bi izgradili demokratsku i prosperitetnu državu temeljenu na vladavini prava;

 

12.    žali što zbog trenutnog stanja u zemlji u Verhovnoj Radi nisu zastupljeni svi dijelovi teritorija i cjelokupno stanovništvo Ukrajine; podsjeća da vlada i parlament Ukrajine trebaju osigurati zaštitu prava i potreba onih građana koje nitko ne predstavlja pri odlučivanju u državi, uključujući i situacije kada se odlučuje o njihovim jezičnim, vjerskim i socijalnim pravima;

 

13.    osuđuje održavanje „predsjedničkih i parlamentarnih izbora” u separatističkim dijelovima ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk 2. studenog 2014. godine, kojima su prekršeni ukrajinski zakon i odredbe Protokola iz Minska, a osuđuje i to što ih je Rusija podržala; napominje da je ovaj potez potaknuo ukrajinskog predsjednika da uskrati svaku državnu potporu separatističkim dijelovima regija Donjeck i Lugansk te da zatraži od novog ukrajinskog parlamenta da ukine zakon o njihovom „posebnom statusu”; duboko je zabrinut zbog utjecaja tih postupaka na mir i proces pomirenja;

 

14.    poziva na nastavak istinskog i inkluzivnog nacionalnog dijaloga koji bi mogao dovesti do rješenja za isplatu socijalnih naknada i mirovina te pružanje humanitarne pomoći ukrajinske vlasti stanovništvu u zoni sukoba; potiče provedbu programa amnestije i razoružanja; žali što u programu mjera koje je vlada nedavno usvojila nema izričitog upućivanja na potrebu za pomirenjem;

15.    smatra da je za ikakve izglede za pomirenje od presudne važnosti da se svi glavni slučajevi nasilja, uključujući one na Majdanu, u Odesi, Mariupolu i Rimarskoj nepristrano i učinkovito istraže; potpuno se slaže s ocjenom Promatračke misije UN-a za ljudska prava u Ukrajini da se istrage trebaju provoditi potpuno u skladu s međunarodnim normama i standardima, te da počinitelji moraju biti dovedeni pred lice pravde na pošten i neselektivan način;

 

16.    smatra da udruge civilnog društva mogu igrati važnu ulogu u olakšavanju izravnih kontakata među narodima i međusobnog razumijevanja u Ukrajini, kao i promicanju demokratskih promjena i poštovanja ljudskih prava; poziva EU da pojačaju svoju potporu civilnom društvu;

17.    ponavlja svoju potporu međunarodnoj istrazi o okolnostima tragičnog rušenja zrakoplova prijevoznika Malaysian Airlines na letu MH17 i ponavlja svoj poziv da se odgovorne dovede pred lice pravde; žali zbog prepreka koje se pojavljuju u tom procesu i odlučno poziva sve strane da pokažu iskrenu spremnost na suradnju; izražava želju da bude informiran o napredovanju istrage;

18.    prima na znanje donošenje zakona kojim se ukida „neutralan status” države; iako priznaje pravo Ukrajine da slobodno odlučuje, podržava stajalište predsjednika Porošenka da se Ukrajina sada hitno mora usredotočiti na političke, ekonomske i socijalne reforme te da o pristupanju NATO-u treba kasnije odlučiti stanovništvo na referendumu koji bi se proveo u cijeloj Ukrajini; ističe da bliskiji odnos Ukrajine s EU-om treba promatrati neovisno o pitanju ulaska u NATO;

19.    ponavlja svoje uvjerenje da je za trajno političko rješenje nužno hitno ubrzati političke i gospodarske reforme u Ukrajini; ističe važnost rješavanja pitanja vladavine prava, neovisnosti pravosuđa i ostvarenja konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, kao i nastavka ustavne reforme i decentralizacije; pozdravlja činjenicu da su se koalicijskim sporazumom potpisnici obvezali usvojiti niz važnih mjera u tim područjima; ipak primjećuje da nema preciznog vremenskog okvira za njihovo donošenje i provedbu;

20.    dijeli mišljenje Venecijanske komisije da je za uspjeh ustavne reforme bitno da bude pripremljena na inkluzivan način, što jamči opsežno savjetovanje s javnošću; smatra da s regionalnim i lokalnim dionicima treba izraditi odredbe o političkoj decentralizaciji;

 

21.    izražava zabrinutost zbog donošenja protuterorističkog zakonodavstva u kolovozu 2014. koje može utjecati na ispunjavanje međunarodnih pravnih normi u pogledu ljudskih prava; ističe da, iako su ti kazneni zakoni, koji se uglavnom bave pitanjima istražnog postupka, pritvora i uporabe sile od strane tijela za provedbu zakona, doneseni kako bi se riješilo stanje u istočnoj Ukrajini, osjetljiva sigurnosna situacija u zemlji ne znači da Ukrajina ne treba ispuniti svoje međunarodne pravne obveze; stoga poziva ukrajinske vlasti da se obvežu na pridržavanje i poštovanje međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava te ističe da je takvo opredjeljenje ključno za izgradnju doista slobodnog i demokratskog društva;

22.    potiče ukrajinsku vladu da razmotri zabranu dvojnog državljanstva i stroge kazne za nepridržavanje te zabrane, a s obzirom na veliki broj ukrajinskih doseljenika i izbjeglica u susjednim zemljama;

23.    zabrinut je zbog stanja ukrajinskog gospodarstva, uz stopu inflacije od oko 19,8 % i devalvaciju nacionalne valute od 58,9 % u razdoblju od siječnja do listopada 2014., te njegov utjecaj na najugroženije skupine društva; naglašava potrebu za provedbom strukturnih i ekonomskih reformi te da se istovremeno obrati pozornost na društvene aspekte i poziva ukrajinsku vladu da u potpunosti uključi socijalne partnere u proces reforme;

 

24.    podupire povezivanje financijske pomoći s napretkom u ostvarenju reformi, a posebno u borbi protiv korupcije; podržava sazivanje donatorske konferencije čim nova ukrajinska vlada predstavi strategiju nacionalne reforme i započne s njezinim ostvarenjem; posebno ističe provedbu sveobuhvatnog antikorupcijskog zakonskog paketa donesenog 14. listopada 2014. godine i veseli se daljnjim koracima u reformi pravosuđa, uključujući strategiju reforme pravosuđa koja će se morati sastaviti u bliskoj suradnji s Venecijanskom komisijom;

 

25.    poziva na odobrenje ažurirane verzije Plana o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, koji može služiti kao smjernica za provedbu Sporazuma o pridruživanju;

26.    potiče ukrajinske vlasti da pospješe provedbu svih mjerila u drugoj fazi Akcijskog plana o liberalizaciji viznog režima i da pojačaju pravosudnu suradnju s EU-om kako bi se što prije ostvario režim putovanja u schengenski prostor bez vize; u tom pogledu inzistira na potrebi da Ukrajina usvoji nediskriminacijsko zakonodavstvo koje bi potpuno bilo u skladu s europskim standardima, pa tako i u odnosu na izričitu zabranu diskriminacije na temelju spolne orijentacije;

 

27.    sa zadovoljstvom konstatira nedavno potpisivanje Sporazuma o statusu misije (SOMA) između EU-a i Ukrajine, što je omogućilo da se 1. prosinca 2014. pokrene Savjetodavna misija EU-a za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine), koja će pomoći ukrajinskim vlastima da reformiraju policiju i druga tijela reda u zemlji;

28.    pohvaljuje Komisiju za posredničke napore koji su doveli do potpisivanja sporazuma o pitanjima neplaćenih dugova za električnu energiju između Ukrajine i Rusije 30. listopada 2014. i sporazuma o privremenom rješenju kojim je omogućena daljnja isporuka plina tijekom zime; međutim, žali zbog činjenice da se Rusija i dalje koristi energijom kao instrumentom vanjske politike; u tom pogledu konstatira neredovite isporuke ugljena iz Rusije Ukrajini od 24. studenog 2014. godine; još jednom naglašava važnost jedinstvenog stava država članica EU-a prema energetskim pitanjima; naglašava koliko je važno da Ukrajina pokrene reforme energetskog sektora i modernizira svoj sustav za prijenos plina;

 

29.    pozdravlja privremenu primjenu važnih dijelova Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine od 1. studenog 2014. i produženje autonomnih trgovinskih povlastica EU-a za Ukrajinu do kraja 2015. godine; poziva na što raniju ratifikaciju Sporazuma o pridruživanju u svim državama članicama EU-a; podsjeća na to da Sporazum o pridruživanju ne predstavlja krajnji cilj u odnosima između Europske unije i Ukrajine;

 

30.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, državama članicama EU-a, predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti