Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0009/2015

Předložené texty :

B8-0009/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o případu dvou příslušníků italského námořnictva 2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva  (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, zejména na její články 9, 10 a 11,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zejména na články 9, 10 a 14 tohoto paktu,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS),

–       s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 6. ledna 2015, který vyzval Itálii a Indii, aby se pokusily nalézt rozumné a oboustranně přijatelné řešení,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. ledna 2015 týkající se případu dvou příslušníků italského námořnictva,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že 15. února 2012 v noci se u pobřeží indického státu Kerala přiblížila rybářská loď St Anthony k italské obchodní lodi Enrica Lexie, která byla na cestě ze Singapuru do Džibuti;

B.     vzhledem k tomu, že na palubě lodi Enrica Lexie bylo šest příslušníků italského námořnictva, aby ji chránili před případnými útoky pirátů; vzhledem k tomu, že v obavě před pirátským útokem byly na přibližující se rybářskou loď vypáleny výstřely, přičemž tragicky zahynuli dva indičtí rybáři, Valentine zvaný Jelastine a Ajeesh Pinky;

C.     vzhledem k tomu, že dne 19. února 2012 zatkla indická policie dva námořníky, Massimiliana Latorreho and Salvatora Gironeho, kteří byli označeni za osoby odpovědné za zahájení palby na rybářskou loď;

D.     vzhledem k tomu, že tyto události vyvolaly diplomatické napětí, neboť případ obou italských námořníků obklopuje právní nejistota, pokud jde o imunitu, soudní příslušnost a rozhodné právo; vzhledem k tomu, že za celé tři roky indické orgány dosud nevznesly formální obvinění;

E.     vzhledem k tomu, že jeden z námořníků, Massimiliano Latorre, utrpěl ischemickou mozkovou příhodu, načež opustil Indii, aby se léčil v zemi svého původu, a vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud Indie rozhodl, že mu jeho léčebný pobyt v Itálii neprodlouží; vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2015 Latorre podstoupil operaci srdce a že další žádost o prodloužení momentálně čeká na vyřízení; vzhledem k tomu, že Salvatore Girone je v současnosti zadržován na italském velvyslanectví v Indii;

F.     vzhledem k tomu, že Indická republika je právní stát založený na dodržování lidských práv;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad zadržováním italských námořníků, aniž byli obžalováni; zdůrazňuje, že oba námořníci musí být propuštěni nebo jim musí být v přiměřené časové lhůtě poskytnut spravedlivý proces, v jehož rámci budou dodržována lidská práva a presumpce neviny a který bude založen na důvěryhodném vyšetřování, a že mají právo na pomoc právního zástupce; vyzývá indickou vládu, aby zadrženým umožnila styk s jejich rodinami a přístup ke zdravotní péči bez jakýchkoli překážek;

2.      zdůrazňuje, že zdlouhavé průtahy a zadržování námořníků bez soudního řízení je nepřijatelné a představuje porušování jejich lidských práv;

 

3.      vyjadřuje politování nad tím, jak je k tomuto případu přistupováno, a podporuje úsilí všech zúčastněných stran o nalezení rozumného a oboustranně přijatelného řešení;

4.      vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby učinila vše potřebné pro to, aby byl tento případ urychleně a uspokojivě vyřešen a aby byla dodržována lidská práva;

5.      připomíná Komisi význam situace v oblasti lidských práv při jednáních o dohodě o volném obchodu s Indií a vybízí ji, aby na tento případ upozornila v rámci dialogu o lidských právech s Indií, a zvážila následně další opatření, která otevřou cestu k pozitivnímu vyřešení případu;

6.      připomíná, že práva a bezpečnost občanů EU ve třetích zemích by mělo zajišťovat diplomatické zastoupení EU, které by mělo aktivně usilovat o obranu lidských práv občanů EU zadržovaných a souzených v jakékoli třetí zemi;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům Itálie a Indie.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí