Procedūra : 2015/2512(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0009/2015

Pateikti tekstai :

B8-0009/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 57k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 9, 10 ir 11 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 9, 10 ir 14 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į JT jūrų teisės konvenciją (angl. UNCLOS),

–       atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai 2015 m. sausio 6 d. pareiškimą, kuriame Italija ir Indija raginamos pamėginti pasiekti pagrįstą ir abiem pusėms priimtiną sprendimą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. sausio 14 d. pareiškimą dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2012 m. vasario 15 d. naktį prie Italijos prekybos laivo „Enrica Lexie“ pakeliui iš Singapūro į Džibutį priartėjo žvejybos laivas „St Anthony“, išplaukęs iš Keralos pakrantės (Indija);

B.     kadangi laivo „Enrica Lexie“ denyje buvo šeši Italijos jūrų pėstininkai, kad apgintų laivą nuo galimų piratų išpuolių; kadangi, baiminantis piratų išpuolio, į besiartinantį laivą buvo paleisti šūviai ir tragiškai žuvo du Indijos žvejai, Valentine (Jelastine) ir Ajeesh Pink;

C.     kadangi 2012 m. vasario 19 d. Indijos policijos pajėgos suėmė du jūrų pėstininkus, Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone, kurie, kaip buvo nustatyta, buvo atsakingi už tai, kad buvo pradėta šaudyti į žvejybos laivą;

D.     kadangi dėl šių įvykių atsirado diplomatinė įtampa, nes šiam dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejui būdingas teisinis netikrumas imuniteto, jurisdikcijos ir taikytinos teisės požiūriais; kadangi net po trejų metų Indijos valdžios institucijos vis dar nepateikė oficialių kaltinimų;

E.     kadangi vienas iš jūrų pėstininkų, Massimiliano Latorre, patyręs smegenų išemiją paliko Indiją praleisti keturis mėnesius namuose ir kadangi Indijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė nesuteikti jam leidimo ilgiau pasilikti Italijoje gydymosi tikslais; kadangi 2015 m. sausio 5 d. jam atlikta širdies operacija ir jis dar negavo atsakymo dėl kito prašymo ilgiau pasilikti Italijoje; kadangi Salvatore Girone šiuo metu yra sulaikytas Italijos ambasadoje Indijoje;

F.     kadangi Indijos Respublika yra teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms grindžiama valstybė;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Italijos jūrų pėstininkai yra sulaikyti nepateikus jiems kaltinimų; pabrėžia, kad jūrų pėstininkai turi būti paleisti arba per pagrįstą laiką turi būti įvykdytas sąžiningas teismo procesas, kuriame būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms bei nekaltumo prezumpcijos laikymasis, kuris būtų grindžiamas patikimu tyrimu ir kuriame jiems būtų užtikrinta teisė į advokato pagalbą; ragina Indijos vyriausybę leisti suimtiesiems netrukdomiems susitikti su savo šeimomis ir naudotis medicinine priežiūra;

2.      pabrėžia, kad ilgas klausimo sprendimo vilkinimas ir jūrų pėstininkų sulaikymas be teismo yra nepriimtinas ir pažeidžia jų žmogaus teises;

3.      apgailestauja dėl to, kaip sprendžiamas šis klausimas, ir remia visų šalių, kurios stengiasi rasti pagrįstą ir abiem pusėms priimtiną sprendimą, pastangas;

4.      ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad šis klausimas būtų išspręstas skubiai ir patenkinamai ir kad būtų gerbiamos žmogaus teisės;

5.      primena Komisijai apie žmogaus teisių padėties svarbą derantis dėl laisvosios prekybos susitarimo su Indija, raginą ją iškelti šį klausimą per savo dialogą su Indija žmogaus teisių klausimais ir aptarti tolesnes priemones, kurios padėtų teigiamai išspręsti šį klausimą;

6.      primena, kad ES piliečių teises ir saugumą trečiosiose šalyse turi užtikrinti ES diplomatinės atstovybės, kurios turėtų aktyviai veikti ginant bet kurioje trečiojoje šalyje sulaikytų ir teisiamų ES piliečių žmogaus teises;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT generaliniam sekretoriui ir Italijos bei Indijos vyriausybėms ir parlamentams.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika