Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0009/2015

Predkladané texty :

B8-0009/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, najmä na jej články 9, 10 a 11,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, najmä jeho články 9, 10 a 14,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS),

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 6. januára 2015, v ktorom vyzýva Taliansko a Indiu, aby sa pokúsili dospieť k primeranému a obojstranne prijateľnému riešeniu,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. januára 2015 o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (tzv. marò),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v noci 15. februára 2012 sa k talianskemu obchodnému plavidlu Enrica Lexie na ceste zo Singapuru do Džibutska pri pobreží štátu Kérala v Indii priblížilo rybárske plavidlo St Antony;

B.     keďže na palube plavidla Enrica Lexie bolo prítomných 6 príslušníkov talianskej námornej pechoty, aby chránili loď pred možným útokom pirátov; keďže v obave z pirátskeho útoku bola na približujúce sa plavidlo spustená paľba a dvaja indickí rybári Valentine alias Jelastine a Ajeesh Pink tragicky zahynuli;

C.     keďže 19. februára 2012 indická polícia zatkla dvoch príslušníkov námornej pechoty Massimiliana Latorreho a Salvatoreho Gironeho, ktorí boli označení za osoby zodpovedné za spustenie paľby na rybársku loď;

D.     keďže vzhľadom na právnu neistotu, pokiaľ ide o imunitu, súdnu právomoc a rozhodné právo, ktorá obklopuje prípad dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty, vyvolali tieto udalosti diplomatické napätie; keďže ani po troch rokoch indické orgány stále nevzniesli formálne obvinenie;

E.     keďže jeden z príslušníkov námornej pechoty Massimiliano Latorre odišiel z Indie na štyri mesiace domov po tom, ako utrpel ischemickú mozgovú príhodu, a keďže Najvyšší súd Indie rozhodol o zamietnutí predĺženia jeho pobytu v Taliansku na účely liečby; keďže 5. januára 2015 sa podrobil operácii srdca a v súčasnosti sa čaká na rozhodnutie vo veci ďalšej žiadosti o predĺženie; keďže Salvatore Girone je v súčasnosti zadržiavaný na talianskom veľvyslanectve v Indii;

F.     keďže Indická republika je štát, ktorý sa zakladá na zásadách právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv;

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad zadržiavaním príslušníkov talianskej námornej pechoty bez toho, aby bolo voči nim vznesené obvinenie; zdôrazňuje, že títo príslušníci námornej pechoty musia byť prepustení alebo sa im musí v primeranej lehote zaručiť spravodlivý proces, v rámci ktorého budú dodržiavané ľudské práva a prezumpcia neviny a ktorý sa bude opierať o vierohodné vyšetrovanie, a takisto zdôrazňuje, že majú právo na pomoc obhajcu; vyzýva indickú vládu, aby zadržiavaným umožnila prístup k ich rodinám a zdravotnej starostlivosti bez akýchkoľvek prekážok;

2.      zdôrazňuje, že zdĺhavé prieťahy a zadržiavanie príslušníkov námornej pechoty bez súdneho konania je neprijateľné a predstavuje porušovanie ich ľudských práv;

3.      vyjadruje poľutovanie nad spôsobom, akým sa rieši táto otázka, a podporuje úsilie všetkých zúčastnených strán o dosiahnutie primeraného a obojstranne prijateľného riešenia;

4.      vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa prípad vyriešil rýchlo a uspokojivým spôsobom a aby sa dodržiavali ľudské práva;

5.      pripomína Komisii význam situácie v oblasti ľudských práv pri rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Indiou a nabáda ju, aby upozornila na tento prípad v rámci dialógu o ľudských právach s Indiou a následne zvážila ďalšie opatrenia s cieľom napomôcť pozitívne vyriešenie tohto prípadu;

6.      pripomína, že práva a bezpečnosť občanov EÚ v tretích krajinách by malo chrániť diplomatické zastúpenie EÚ, ktoré by malo aktívne usilovať o ochranu ľudských práv občanov EÚ, ktorí sú zadržiavaní a čelia súdnemu konaniu v ktorejkoľvek tretej krajine;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN a vládam a parlamentom Talianska a Indie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia